Nyomtatás

2013. évi rendeletek

Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete:

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

       1. melléklet a 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez
                       2013. évi módosított bevételei  kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

       2. melléklet a 3/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez
                       2013. évi módosított kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

       3. melléklet a 3/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez
                       2013. évi módosított költségvetési egyenlege működési
                                  és felhalmozási cél szerinti bontásban

       4. melléklet a 3/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez
                       2013. évi felhalmozási és felújítási célú  kiadásai beruházásonként
                                   és felújításonként

      5. melléklet a 3/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez 
                       2013. évi költségvetés lakosságnak juttatott támogatások,
                                        szociális jellegű ellátások

       6. melléklet a 3/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez 
                       2013. évre engedélyezett létszámadatai

       7. melléklet a 3/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez
                       2013. évi költségvetés  önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

       8. melléklet a 3/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez 
                       2013. évi módosított költségvetés  feladatellátás kötelező
                                           és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

       9. melléklet a 3/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez
                      Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított
                                          előirányzat felhasználási ütemterve

      10. melléklet a 3/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez
                      2013. évi módosított költségvetés  az előző évek költségvetési
                                          maradványának igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint

       11. melléklet a 3/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez
                       2013. évi módosított költségvetése  költségvetési
                                         bevételek és kiadások feladatonként

       12. melléklet a 3/2013. (III.14.) önkormányzati rendelethez
                      2013. évi költségvetés  módosított tartalékok

 2012.évi költségvetésének végrehajtása

          Isztimér Önkormányzat Képviselő Testülete 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete
          Isztimér Önkormányzat és intézménye 2012. évi költségvetésének
          végrehajtásáról

                 1. melléklet az 5./2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez
                      Isztimér Önkormányzat és Intézménye
                                 2012. évi összevont pénzforgalmi mérlege

                 2. melléklet az 5./2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez
                      Isztimér Önkormányzat és intézménye
                                 2012.december 31-i vagyonmérlege

                 3. melléklet az 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez
                     Isztimér Önkormányzat és intézménye 2012. évi
                                pénzmaradvány elszámolása

                 4. melléklet az 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez
                               Az Önkormányzat adósság állomány

                 5. melléklet az 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez
                              Immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartása
                                              2012. december 31.

                 6. melléklet az 5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez
                            A közvetett támogatások költségvetési kihatása

10/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

    18/2003. (XII.15.) sz. rendelete   A temetőkről és a temetkezések rendjéről

    9/2013. (IX.30.) rendelete  Önkormányzati tulajdonban álló közterület filmforgatási célú
                                 használatára vonatkozó helyi szabályairól