Nyomtatás

Nyelvvizsgázók támogatása

 

 

Isztiméri Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- Testületének

 

51/2014 ( XII.03) számú határozata

 

a nyelvvizsgázók támogatásáról

 

 

 

Isztiméri Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- Testülete támogatást nyújt nyelvvizsgák megszerzéséhez az isztiméri állandó lakosok részére a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása mellett az alábbiak szerint:

 

        1;  Támogatás nyújtható a 137/2008 (V.16) Kormányrendelet alapján a közép- illetve felsőfokú „B2” és „C1” típusú nyelvvizsga letételéhez

 

        2; A támogatás összege személyenként és nyelvvizsgánként 10.000 Ft

 

       3; A támogatás formája : vissza nem térítendő

 

 

 

Jelen határozat 2014. december 4-től érvényes, ezzel egyidejűleg a 6/2006. (X.30.) NKÖ sz. határozat hatályát veszti

 

 

 

Határidő:  folyamatos

 

Felelős:  Fiedler Albertné elnök