Nyomtatás

A Nemzetiségi Önkormányzat bemutatása

 

 

2017. évi fényképes beszámoló

2016. évi fényképes beszámoló

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014-2016

Az 1998. évi választáskor alakult meg először településünkön, a Német Kisebbségi Önkormányzat, melynek elnevezése később Német Nemzetiségi Önkormányzatra változott. A 2014. évi őszi választások óta az Önkormányzat tagjai: Fiedler Albertné elnök, Schneider György elnök helyettes, Galler Nándor képviselő.

 

Normatív és feladatalapú támogatásból, valamint pályázati pénzekből működünk.  Az előző testület takarékos gazdálkodásának köszönhetően jelentős pénzmaradvánnyal rendelkezünk. A folyamatos és sikeres pályázatok eredménye, hogy vagyonunk is szépen gyarapodik.  A gépek, eszközök és berendezési tárgyak értéke eléri a 3,8 millió Ft-ot. Ezek az eszközök  megtalálhatók a polgármesteri hivatalban, óvodában, kultúrházban, idősek otthonában (székek, asztalok, számítógépek, defibrillátor).

 

Gyerekek nyári táborozására többször nyertünk támogatást, ebben az évben is készítettünk pályázatot egy egyhetes táborra, bízunk abban, hogy sikeres lesz.

 

Folyamatban van egy BMI „Étel keréken”című pályázat benyújtása is kisbuszra, ami az idős emberek ellátásában nagy segítséget jelentene Isztimérnek, ez közös pályázat a helyi idősek otthonának működtetőjével.

 

Támogatjuk az Edelweiss Német Nemzetiségi Kórusunk működését, az óvodai német nyelvoktatás költségeihez is hozzájárulunk. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a Képviselő Testület továbbra is támogatja a „B2” és „C1” közép- illetve felsőfokú nyelvvizsgázókat 10. 000,-Ft összeggel a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását követően.

 

Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is megrendezzük a Svábbált, ahol a zenét a móri Kaiser Kapelle szolgáltatja.

 

A bált az első bálozók táncával nyitjuk meg 20 órakor

 

            Fiedler Albertné elnö

 

 

Tájékoztató az Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről
A Német Kisebbségi Önkormányzat 2006

Isztiméren a Német Kisebbségi Önkormányzat az 1998-as önkormányzati választásokkor alakult meg, 3 fővel: Nagy Izabella elnök, Schneider György alenök és Angeli József képviselő, a 2006. évi választásokig Ők irányították a testületet.

A Kisebbségi Önkormányzat a helyi németajkú lakosság érdekképviseleti szerve, amely a hagyományápolás és az anyaországgal való kapcsolattartás mellett anyagi eszközökkel - részben állami finanszírozásból, részben pályázatok útján - hozzájárul a község fejlődésének elősegítéséhez. Az önkormányzat tagjai évente legalább hat alkalommal üléseznek, ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat.
A KÖ saját költségvetéssel rendelkezik, melyből rendszeresen elkülönít bizonyos összeget a település intézményei, egyesületei számára. A támogatottak között szerepelnek: az Edelweiß Nemzetiségi Énekkar, az Általános Iskola és Óvoda, a Nyugdíjasklub, a Tűzoltó Egyesület, az Isztiméri Sportkör és a Református Egyház. Krauchenwies község delegációjától a katolikus templom felújítására 120 Euro támogatást vettünk át, melyet a Katolikus Egyház részére át is adtunk.

2003 júniusában pályázatot nyújtottunk be egy modern számítógép és nyomtató beszerzésére Internet-hozzáféréssel, az elbírálás eredménye a közeljövőben várható. A helyi önkormányzattal együttműködve szintén pályázat útján kértünk támogatást az Anna-napi búcsú lebonyolításához és 50.000 Ft-ot kaptunk. Változatlanul megtérítjük a nyelvvizsgázók vizsgadíját - a sikeres vizsga díját 100%-ban, az egyszeri sikertelen próbálkozás költségét 50%-ban - és örömmel mondhatjuk, hogy egyre több kifizetésre kerül sor.

2003 márciusában fordulópont következett be az Edelweiß Kórus történetében: a kórusvezető, Kovács Istvánné Edit 16 évi lelkesen végzett munkája után átadta a stafétabotot Nagy Izabellának, aki igyekszik elődje nyomdokaiba lépni. Az idei év igen változatos volt az Edelweiß Kórus és Junior Csoport számára, sok rendezvényen vettünk részt - az utazási költségeket a Kisebbségi Önkormányzat finanszírozta - és még számos meghívásnak fogunk eleget tenni. Sikeresen szerepeltünk Székesfehérváron, a Német Kisebbségi Önkormányzat rendezvénysorozatán, a Fejér Megyei Nemzetiségi Napon, Mányon, a pusztavámi és bodajki falunapokon és természetesen fellépünk az isztiméri búcsú rendezvényeinek keretében.

A KÖ a jövőben továbbra is segíteni kívánja a faluban működő csoportok, intézmények tevékenységét, a községi rendezvények lebonyolítását és számít a lakosság érdeklődésére.

Nagy Izabella
NKÖ elnöke

A 2006. évi választás eredményeként:

Az új képvisleő-testület tagjai: Krausz Vendené(elnök-helyettes), Müllner Éva, Müllner Sándor Reichardt Gizella, Schneider György (elnök).

A fenti személyi kérdésekről az alakuló ülésen született döntés.

A 2010. évi választás eredményeként, a kisebbségi képviselők névsora:
Gerstmár Szilvia
Krausz Vendelné
Müllner Sándor
Schneider György