Nyomtatás

Nyári Nemzetiségi tábor 2015

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/hatter_1/emet_logok/emet_logok_2016/emet__logo_fekvo_szines_rgb_png.png

Német Nemzetiségi Nyári Tábor Isztiméren 2015                

2015.08.03-2015.08.09-ig

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyíltpályázati kiírást hirdet nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósítására.

A kiírás célja, a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók (a magyarországi köznevelési rendszerben nem szereplő nemzetiségek esetében az országos önkormányzat által szervezett táborban tanköteles korú (6-16 éves) gyerekek) anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, ), a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén.

A pályázati célok megvalósítására legalább hét napos, vagy azt meghaladó időtartamban – kísérők nélkül minimum 15 fő tanuló részére volt meghirdetve.

Isztimér Fejér megye északnyugati peremén, a Keleti – Bakony röglépcsőin települt, mintegy 1000 fős lakosságszámmal rendelkező község. Átmenő forgalma nincs. Német ajkú családok telepedtek le a településen.

A Német Kisebbségi Önkormányzat a helyi németajkú lakosság érdekképviseleti szerve, amely a hagyományápolás és az anyaországgal való kapcsolattartás mellett anyagi eszközökkel - részben állami finanszírozásból, részben pályázatok útján - hozzájárul a község fejlődésének elősegítéséhez. Céljaink mellett, fontosnak tartjuk a településen élő gyermekek, fiatalok részére a hagyományok átadását, a fiatal generáció számára.   A Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját támogatta az Isztiméri Önkormányzat, Szociális Alapszolgáltatási Központ, az „Életet az éveknek” Nyugdíjasklub, Isztiméri Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület,valamint az Edelweiß kórus tagjaival, a helyi civil szféra segítségével, közösen együttműködve, egymást támogatva próbáltuk a feltételeket megteremteni az aktív részvételen alapuló, értékteremtő, élményalapú szabadidő eltöltését, közösségi program biztosításával.

Előzetes tapasztalatok és felméréseket követően, részt vettünk a pályázaton és sikeres elbírálást követően 250.000Ft támogatásban részesülhettünk.

A német nemzetiségi nyári táborra nagy volt az érdeklődés, 22 fő gyermek részére terveztünk, megszerveztük, összeállítottuk a 7 napra szóló tábor programját.

A tábor lehetséges résztvevőit, az általános iskolai korosztályt céloztuk meg, akiket a szülőföld szeretetére, hazaszeretetre, a szülőföldhöz való kötődés erősítésére és kapcsolatépítésre, a fiatalság összetartozásának erősítésére, a környezettudatos-életre nevelésre lehet motiválni, felkészíteni, nevelni.

A program megkezdése előtt szülői értekezletre került sor, ahol a táborozás céljáról, a programok részletes ismertetéséről, a táborba érkezni kívánó gyermekek szülői nyilatkozatának kiosztásáról, valamint a tábor házirendjéről kaphattak tájékoztatást az érdeklődő szülők. A táborozás megvalósítását támogató szervezetek, önkéntesek megismertetésére is sor került.

Az Önkéntes segítők számára külön értekezletet is tartottunk.

 A hivatalos engedélyek, a szükséges dokumentáció, adminisztrációs teendők után hétfőn reggel megnyitottuk a tábor kapuját az érdeklődő gyerekek előtt.  A gyülekezőt követően, a regisztrációra félóra elegendő volt.

A délelőtti programot, játékos formában kialakított ismerkedéssel kezdtük, amiben megalapoztuk a táborunk jó hangulatát, ez adott ötletet a gyerekek számára, hogy elnevezzék táborunkat „mosolygós tábor” és ezt egy táborzászló készítésével szerették volna szimbolizálni. A gyerekek nagy örömmel és lelkesedéssel állták körbe a zászlót, hiszen mindenki kreatív alkotását és nevét írhatta fel a zászlóra, zsírkréta, vízfesték, filctoll, színes ceruza segítségével. A számukra vásárolt, megkülönböztetés, illetve a tűző nap megvédése céljából vásárolt sapkákat izéléseik szerint kidekorálhatták, neveiket felírhatták. A tábor ideje alatt folyamatosan használták.

Csapatépítő játékok szervezésével, a célunk közösség építés, kapcsolatépítés, összetartozás erősítése volt. A gyerekeknek élmény volt megismerni kortársaikat játékos formába, ezáltal fontos információkat gyűjteni egymásról.

A gyermekek megismertetése a helyi német ajkú lakosság tradicionális betlehemezés hagyományával.

Isztiméren, karácsonykor sor került a betlehemi játék (Christkindl) bemutatására. Iskoláskorú leányok és fiúk jártak házról házra, angyalnak, pásztornak, Máriának, Józsefnek és gazdának öltözve. Karácsonyfát vagy a betlehemi istálló kicsinyített mását vitték magukkal, amit a szobában az asztalra állítottak, és megfelelő szereposztásban előadták a játékot, nagyobbrészt énekelve, bizonyos szakaszait prózában. A betlehemi játék egy részét (néhol az egészet) az éjféli mise során is bemutatták.

Azért ezt a népszokást választottuk, mivel az iskolás korosztályt célozza meg a pályázat, számukra hagyományőrző céllal, anyanyelvi ismereteik bővítését, gyakorlását célozza a játék.

A tábor ideje alatt minden nap, délelőtt, vagy a délutáni órákban foglalkoztak a gyerekek a szerepeikkel, azok tanulásával.

Ebéd után az Edelweisss Kórus tagjainak segítségével, a gyermekek a közös éneklés örömére német dalokat választottak, az ismerősöket felelevenítették, a számukra ismeretleneket meghallgatták, és egy választott dalt tanultak meg.

Napi háromszori étkezés során, az ebéd mellett, tízórai és uzsonna kínálásra is sor került, péksütemény és gyümölcs formájában.

Kedden reggel a gyülekezőt követően, autóbuszos kirándulás keretében a Móri Lemberg kastély és Művelődési Központot látogattuk meg, ahol a kastély történetével, állandó és időszakos kiállításaival ismerkedhettünk meg, a térségre jellemző kultúrákat mutatták meg az érdeklődő táborozóknak.

Élményt jelentett számukra a sváb szoba látvány, hiszen a településeiken német nemzetiséghez kapcsolódó élményekkel is találkozhattak már. A fiúk számára felehetetlen élmény volt a móri csata, élethű, mini makett változata, lányok számára a korhű, gyönyörű ruhákban való fotózás lehetősége. Felismerték, felfedezték a nagyszülőknél található tárgyakat, eszközöket, nemzetiségi ruhákat.

Ebéd után, a nagy hőségben,  a móri Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről Erdei Ferenccel találkozhattak, aki a móri sváb emberek életéről és történeteikről, hagyományaikról, szokásaikról, nyelvhasználatuk fontosságáról mesélt a gyermekeknek. Az Önkormányzat vezetője, nagy örömmel fogadta a gyermekeket és megvendégelte őket a hagyományoknak megfelelően.

Szerdán reggel újra a tanulásé volt a főszerep. a betlehemes játék olvasópróbájára került a sor. A nyelvgyakorlás mellett, játékos oktatással, módszerekkel, ismerkedhettek a gyermekek.

A hagyományőrző Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Tánccsoport látogatott el hozzánk, előadtak nekünk nemzetiségi táncaikból egy csokorra valót, amit a gyermekek nagy érdeklődéssel fogadtak. A „Smidt” tánc megtanulása felejthetetlen élményt nyújtott a gyermekeknek, hiszen Isztiméren ezzel a tánccal még nem találkoztak. A táncosok kitűnő hangulatban tartották a foglalkozást, és fokozták a gyermekek táncos hangulatát. Tartalmas délelőtti programnak bizonyult a tánctanulás és gyakorlás is.

Az ebédet követően, ellátogattunk egy helyi német nemzetiséghez tartozó családhoz, akik megmutatták a saját udvarukon található kemencéjüket és elmesélték, hogy ebben a kemencében már milyen finom ételek készültek el, és napjainkban is használják a kemencét ételeik elkészítésére. A kemence begyújtására, a nagy meleg és hőségriadó miatt nem került sor, de nagyon finom aprósütemény kóstolására lehetőségünk volt. Történeteket hallhattuk egy- egy süteményhez kapcsolódva, milyen alkalmakra készítették el, mekkora mennyiségben. A sütemények nagyon finomak voltak és díszesen voltak elkészítve. A gyerekek számára igazi csemegézés volt ez a délután.

Csütörtökön reggel autóbuszos kirándulás keretében egy szomszéd településre látogattunk, ahol szintén német nemzetiségi hagyományokat is ápolnak.

Bakonykútiban, a helyi keramikusnál, „Agyagvilágban” foglalkozás keretei között saját alkotásaikat készíthették el a táborozó gyermekek, szakember segítsége mellett. Rengeteg kreatív alkotás született, amit a gyermekek ajándékként haza is vihettek.

A településen sétálva, a helyben utcán faragott fákban gyönyörködhettünk és a tradicionális családok lakóházait, parasztházait csodálhattuk meg.

A helyi Önkormányzatban dolgozó Polgármester kedvesen, örömmel fogadott bennünket, bemutatta a települést, a településen élők milyen mesterséggel rendelkeztek, mivel foglalkoztak és a helytörténeti kiállítást is figyelmünkbe ajánlotta.

 A gyermekeknek nem is voltak ismereteik arról, hogy a szomszéd településük kultúrája is gazdag és milyen kincseket rejt. Csodálatos minden tekintetben szabályoknak megfelelő játszótérrel rendelkezik a település, ahol vetélkedős, ügyességi játékokban vettek részt, a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében.

Ebédet követően olvasópróbát tartottunk, a betlehemezéssel kapcsolatosan, a főbb szerepek kiemelésére került sor.

Miután a német nyelvű próbát befejeztük volna meglátogattak bennünket családok a német anyanyelvű lakosság képviseletében.

Hallgatták az olvasó próbánkat, és rögtön emlékek ébredtek bennük és felszínre törtek a gyerekkoruk élményei a betlehemezéshez kapcsolódóan. A táborozó gyermekek számára az ismerős családok történeteik nagyon érdekesnek, színesnek bizonyultak, mivel a hétköznapi életben nem szoktak ilyenekről beszélgetni. A régmúlt és a jelen találkozása, az idősebb generáció élményei és a jelen fiatalság, a gyerekek érdeklődése, jelen életének összehasonlítása, mindkét generáció számára hozott érdekes információkat.

Az évszakokhoz köthető Isztiméri hagyományok felidézése, a sváb asszonyok népviselete bámulatba ejtett bennünket.

A „snur” játék közös felidézésével, játékával zárult az aznapi program.

Pénteken reggel felidéztük az előző nap eseményei, átbeszéltük a hagyományok fontosságát, a fiatal generáció feladatát a hagyományok megtanulásának, hogy később ők is át tudják majd adni az utánuk következő generációnak.

A betlehemes játékban szereplők szerepeinek hangos felolvasása, a nyelv helyes használatának gyakorlása történt a délelőtti időben. A maradék időben az ebédig meglátogattuk a helyi könyvtár azon részlegét, ahol a rendelkezésre álló német irodalommal és kiadványokkal ismerkedhettek a táborozók.

Képet kaphattak arról, hogy a könyvtárban is találhatnak írásos dokumentumokat, könyveket kifestőket, meséket a német irodalomból.

A brémai muzsikusok mesét közösen német nyelven felolvastuk, összehasonlítottuk, megbeszéltük.

Ebéd után a mozgásé, a sporté volt a főszerep, labdajátékok, tollas verseny, focibajnokság, ugráló kötéllel verseny stb…

Szombati napot a helyi német nemzeti csoportokba járó fiatalság megismerésével kezdődött.

Gyönyörű ruházatban felöltözve tartottak élménybeszámolót. A ruházatuk történetét, és mindazokat a történeteket mesélték el a táborozó gyermekek számára, amit ők is az elődeiktől hallottak. Fellépéseikről, minden évben máshol megrendezésre kerülő, német nemzetiségi napokon szerzett élményeikről szívesen beszéltek nekünk.

Megleptek bennünket igazi, helyben sütött süteményekkel, amit a német ajkú lakosság a mai napig, hagyományaiknak megfelelően elkészít.

Ebéd után az Isztiméri Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülethez látogattunk el, vagy is, a Tűzoltó Egyesület szertárához, ahol a tűzhöz kapcsolódó szellemi csapatversennyel dőlt el, hogy a tűzoltóautó jutalomkörét mely csapat érdemli ki elsőként.

A tűzoltáshoz kapcsolódva akadálypályán kellett bizonyítani a táborozó gyermekeknek a csapatszellemiség mentén, amelyet nagy ügyességgel, jó hangulatban, nagy élményt adva számukra teljesítettek. Az egyesület tagjai segítséget biztosítottak az akadálypálya mellett, illetve ők felépítették fel magát az akadálypályát is. Az uzsonnára kiéhező és a vetélkedőben elfáradó gyermekek szívesen vettek részt ebben a mozgalmas vetélkedőben. Nagyon sajnálták, hogy a napot délután 16 órakor lezártuk.

Vasárnap reggel mindenki ünneplőben jelent meg a helyi római katolikus templom előtt, hogy családtagjaikkal közösen német nyelvű misén vehessenek részt. Szüleikkel, nagyszüleikkel közösen imádkozhattak német anyanyelven, gyakorolhatták a nyelv helyes használatát, a kiejtését.

A délelőtti időben az érdeklődő szülőkkel együtt meghallgathattuk az egész héten már gyakorolt betlehemes játék bemutatását, felolvasását.

A résztvevőszülők, nagyon büszkék voltak gyerekeikre, hogy a hagyományaikat gyerekeik is fontosnak tartják, ezzel a témával egy egész héten át foglalkoztak, foglalkozhattak, szabadidejüket tartalmasan, hasznosan töltötték.

Eredményhirdetésre, jutalmazásaikra csak a táborzárás előtti időben került sor. Előtte még egy nagyon vidám és érdekes táncházba invitáltuk a gyerekeket, táncegyüttes művészeti vezetőjének segítségével.

Minden gyermek, vidáman és jó hangulatban töltötte az utolsó nap, utolsó, táncos programját.

Közös ebédet követően A versenyek eredményhirdetésére, jutalmak kiosztására meghívtuk a gyermekek szüleit, hogy büszkék lehessenek rájuk, lássák és hallják, hogy töltjük mi szabadidőnket közösen hasznosan, nem utolsó sorban, milyen élményeket szerezhettek a táborozás ideje alatt.

Fotókon örökítettük meg minden gyermek legkedvesebb élményét, pillanatát és a táborzászlónkat.

Ezeket a fotókat is hazavihették emlékbe. Alkotásaikból a Művelődési ház időszakos kiállítást színesítettük, élményeiket a képek segítségével a falu közössége is megismerhette.

A jövőben is azért tevékenykedünk, hogy gyermekeinkkel megismertessük a régi hagyományokat, megőrizzük a kultúrát és a szokásokat, hogy ők is majd egyszer gyermekeiknek továbbadhassák a német nemzetiség örökségét.

 

A képek megtekinthetők itt: