Nyomtatás

Nemzetiségi tábor 2017

NEMZ-TAB-EPER-17-0196

Isztiméri német nemzetiségi kultúra gyökereit kutató tábor  Képtalálat a következőre: „emberi erőforrások logó”

 Német Nemzetiségi Tábor

 2017.07.31- 2017.08.04-ig

 Szakmai beszámoló

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázati kiírást hirdet nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósítására.

A kiírás célja, a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók (a magyarországi köznevelési rendszerben nem szereplő nemzetiségek esetében az országos önkormányzat által szervezett táborban tanköteles korú (6-16 éves) gyerekek) anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi,földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása, anyanyelvi programok(táborok, ), a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén.

A pályázati célok megvalósítására legalább öt napos, vagy azt meghaladó időtartamban –kísérők nélkül minimum 15 fő tanuló részére volt meghirdetve.

 Isztimér Fejér megye Északnyugati peremén, a Keleti –Bakony röglépcsőin települt, mintegy 1000 fős lakosságszámmal rendelkező község. Átmenő forgalma nincs. Német ajkú családok telepedtek le a településen.

Isztiméren a Német Nemzetiségi Önkormányzat 1998-ban alakult, a helyi német ajkú lakosság érdek-képviseleti szerve.

A hagyományápolás és az anyaországgal való kapcsolattartás mellett anyagi eszközökkel részben állami finanszírozásból, részben pályázatok útján hozzájárul a község fejlődésének elősegítéséhez.

Céljaink mellett, fontosnak tartjuk a településen élő gyermekek, fiatalok részére a hagyományok átadását, a nyelvi kultúra megőrzését a fiatal generáció számára.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját támogatta az Isztiméri

Önkormányzat, Szociális Alapszolgáltatási Központ, az „Életet az éveknek” Nyugdíjasklub, Isztiméri Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, valamint az Edelweiß kórus tagjaival, a helyi civil szféra segítségével, közösen együttműködve, egymást támogatva próbáltuk a feltételeket megteremteni az aktív részvételen alapuló, értékteremtő, élményalapú szabadidő eltöltését, közösségi program biztosításával.

 Harmadik alkalommal szerveztünk a településen német nemzetiségi tábort. Előzetes tapasztalatok és felméréseket követően, részt vettünk a pályázaton és  sikeres elbírálást követően 500.000Ft támogatásban részesülhettünk.

 A német nemzetiségi nyári táborra nagy volt az érdeklődés, 30fő gyermek részére terveztünk, megszerveztük, összeállítottuk az 5 napra szóló tábor programját.

 A tábor lehetséges résztvevőit, az általános iskolai korosztályt céloztuk meg, akiket a szülőföld szeretetére, hazaszeretetre, a szülőföldhöz való kötődés erősítésére és kapcsolatépítésre, a fiatalság összetartozásának erősítésére, a generációk közötti kapcsolatrendszer kialakulására, a környezettudatos életre nevelésre lehet motiválni, felkészíteni, nevelni.

Az Isztiméri gyerekek a Kincsesbányai Kazinczy Ferenc Általános Iskolába járnak, mely iskola felvállalta a német nemzetiségi nyelv oktatását.

Az oktatási intézmény egyik nagyon fontos meghatározott célja, a német

nyelvet szerető és jól beszélő, pozitív azonosságtudattal rendelkező diákok kerüljenek ki tőlük.

Pedagógiai programjuk ezzel kapcsolatban három fő területet jelöl ki:

-német nemzetiség lakta területek megismertetését diákjaikkal;

-a német nemzetiség történelmi múltjának hiteles ábrázolását;

-a német nemzetiségi kultúra ápolását, hagyományainak őrzését.

A tábor nyelvi foglalkozásainak megvalósulásához az iskola két német nyelvet oktató tanára nyújtotta a szakmai segítséget.

 A program megkezdése előtt a táborozásra jelentkező gyermekek szüleinek  közösségi csoport létrehozására került sor, ahol a táborozás céljáról, a programok részletes ismertetéséről, a táborba érkezni kívánó gyermekek szülői nyilatkozatának hozzáférhetőségéről, valamint a tábor házirendjéről kaphattak tájékoztatást az érdeklődő szülők.

A hivatalos engedélyek, a szükséges dokumentáció, adminisztrációs teendők után hétfőn reggel, nagy izgalommal, megnyitottuk a tábor kapuját az érdeklődő gyerekek előtt.

A gyülekezőt követően, a regisztrációra félóra elegendő volt.

A délelőtti programot, játékos formában kialakított ismerkedéssel kezdtük. A játékok lényege egymás keresztnevének megismerése, megjegyzése volt.

Ezzel megalapoztuk a táborunk jó hangulatát, ez adott ötletet a gyerekek számára, egy táborzászló készítéséhez.

Szerették volna szimbolizálni rajta a résztvevők keresztnevét, a meghirdetett és várva várt programjainkat.

 A gyerek nagy örömmel és lelkesedéssel állták körbe a zászlót, hiszen mindenki kreatív alkotását és nevét írhatta fel a zászlóra, zsírkréta, vízfesték, filctoll, színes ceruza segítségével.

 

Csapatépítő játékok szervezésével, a célunk közösség építés, kapcsolatépítés, összetartozás erősítése volt.

A gyerekeknek élmény volt megismerni kortársaikat játékos formába, ezáltal fontos információkat gyűjteni egymásról.

Az előadás után nyelvtanulás következett könnyedebb stílusban. A zenés német órán német énekeket tanultak a gyermekek, majd német nyelvű ügyességi játékokat játszottak a nyelvtanárnő vezetésével. Meghívtuk táborunka a Baranta közösség képviselőit, akik bemutatót tartottak a gyermekek számára, illetve, különböző állomásokon, különböző tradicionális technikákat ismerhettek és tanulhattak meg.

 A Baranta nem egy, vagy több „mester” alkotása, hanem a magyar nép, mint kultúrkör összegzett tudásanyagának /életmód, közösségépítés, taktikai modell, technikai alapbázis, személyiségfejlesztési elv, filozófia/ tükröződése a sajátos harci testkultúrában. Az ország különböző területén működő csapatok egyik fontos feladata a helytörténet és a néprajz pontos megismerése, ezen belül pedig a magyar testkultúra még rejtett elemeinek összegyűjtése.

Az ebédet követően a délutáni programunkat a gyermekek érdeklődve várták, hiszen a településen élők közül, csatlakozott néhány sváb család.

 Az INNÖ elnöke megismertette a táborozó gyermekekkel a német nemzetiségi önkormányzat célját, feladatát.

Mesélt e gyermekkoráról, amit Isztiméren töltött, a családjukban megtartott szokásaikról, ünnepeikről, a munkából kivett feladataikról gyermekként.

Az idősebb generáció további anekdotákkal, családi történetekkel folytatta a délutáni programunkat.

Hagyományaikat, ünnepeiket a német nemzetiség miként ünnepelte régen és hogyan ünnepelik napjainkban, erről pontos hiteles képet kaphattak, hiteles személyektől a délután folyamán.

A vendégeink, a születéshez kapcsolódó bölcsődalokat, mondókákat, amit ők is a szüleiktől hallottak nagy szeretettel adták át a jelenkor ifjúságának.

Olyan szavak megtanulására, amit otthon gyakorta használtak a családok, óriási lehetőségünk adódott. Az ifjúság érdeklődését felkeltették a jelenlévő vendégek és sorra következtek a végeláthatatlan kérdések sorozata.

Veronka néni nagyon színvonalas, érdekes történetei maradandó élményt nyújtott a résztvevőknek. Rövid idő maradta a játékra és a sportra.

 Napi háromszori étkezés során, az ebéd mellett, tízórai és uzsonna kínálásra is sor került, péksütemény, szendvics és gyümölcs formájában.

A keddi reggelen a gyülekezőt követően, német nyelvi óra következett a gyermekek számára játékos formában. A tízórai elfogyasztását követően a hagyományőrző klub tagjai, a nyugdíjas klub tagjai, a német nemzetiségi önkormányzat tagjait megkeresték a táborozó gyermekeket, hogy bemutathassák számukra a sváb rétes sütésének titkait, elkészítési módjait a különböző ízesítésű réteseknek.  Nagy örömmel fogadták a gyermekek a vendégeket, hiszen kipróbálhatták a rétes elkészítését, ízesítését, sütését.

A sütés után természetesen közösen elfogyasztottuk el a finom, házi, ízletes süteményeket.

A helyi Hagyományőrző klub tagjai érkeztek hozzánk a délutánfolyamán, a hímzés, horgolás, a kézimunkák jelentőségét, szépségét mutatták be, illetve meséltek arról, hogy hogyan sajátították el tudásaikat, milyen hagyományokat ápolnak a családjaikban és ezeket hogyan próbálják az utókornak tovább adni.A gyermekek, alapanyagok és a klub tagjainak segítségével kipróbálták a kézimunkák készítését, apróbb alkotásaikat hazavihették.A kézművességhez kapcsolódóan az alkotásokat német nyelven is megnevezték, megtanulták.

Ebéd után, a bűnmegelőzési programhoz kapcsolódva, rendőrségi kutya bemutatóra, közlekedési szabályok megismerésére, azok betartásának megismertetésére került sor, amit a gyermekek nagy izgalommal és érdeklődéssel vártak.

Csapatokban tevékenykedhettek a közlekedési táblák kirakásában, pontos meghatározásukban.

A kérdéseket helyesen megválaszoló táborozók promóciós ajándékokban részesültek, amit a móri Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának referense biztosított.

Két rendőrkutya munkáját is megismerhették, két rendőr akcióbemutatása segítségével. A program nagy sikert aratott a gyermekek körében a nagy meleg ellenére is.

Fontos, hogy a gyermekek ismerjék a települési körzeti megbízottját rendőrét, bizalommal forduljanak felé, probléma esetén segítséget is tudjanak kérni tőle. Edelweisss Kórus tagjainak segítségével, a gyermekek a közös éneklés örömére német dalokat választottak, az ismerősöket felelevenítették, a számukra ismeretleneket meghallgatták, és egy választott dalt tanultak meg. A kellemes időben az udvaron, mindenki kiengedhette hangját, a közösen megtanult dalban.

A nap másik részében meghívtuk a helyi Tűzoltó Egyesületet, akik nagyon színvonalas interaktív bemutatót tartottak a gyermekek számára.

A tűzoltáshoz kapcsolódva akadálypályán kellett bizonyítani a táborozó gyermekeknek a csapatszellemiség mentén, amelyet nagy ügyességgel, jó hangulatban, nagy élményt adva számukra teljesítettek. Az egyesület tagjai

segítséget biztosítottak az akadálypálya mellett, illetve ők felépítették fel magát az akadálypályát is.

A tűzoltáshoz kapcsolódó ismeretekkel bővültek, totókon, feladatokon át, csapatversenyzés keretei között. A táborozók figyelmét érdeklődését mindig felkelti a tűzoltóautó megjelenése, megismerése, kipróbálása.

A tűzoltók illusztrálták egy tűzoltócsap használatának bemutatását, amit a gyermekek a nagy melegben szívesen használtak fel, a nagy forróság enyhítésére.

Délután további részében a mozgásé, a sporté volt a főszerep, labdajátékok, tollas verseny, focibajnokság, ugráló kötéllel verseny stb. Szerdán reggel a gyülekezőt követően, Pusztavám településre látogattunk el, ahova külön busszal mentünk,

Megkerestük a falumúzeumot, tájházat, ahol a pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke várt minket, fogadta és végig kísérte a pusztavámra látogató, érdeklődő táborozó gyermekeket.

Az idegenvezető Marika néni segítségével, egy hosszú parasztházzal, annak korhű, eredeti berendezési tárgyaival, eszközeivel ismerkedhetett a kíváncsi felfedezésre váró ifjúság. A tájházban lévő tisztaszoba, a konyha tárgyai hűen tükrözték a sváb lakosság mindennapjait. A gyermekek megismerték azokat a tárgyakat is, amikkel nagyszülőknél, dédszülőknél még felfedezhetőek, esetlegesen már megörökölték tőlük. A parasztház udvarán az épülethez tartozó helységekbe is betekintést nyerhettek, az udvar elrendezése, helységei is eredetiséget mutattak. A gyermekek kíváncsi kérdéseire, Marika néni alig győzött válaszolni. Marika néni mindent elmesélt a faluban lakó német ajkú lakosság életéről, szokásaikról, hagyományaikról és arról, hogy hogyan őrzik tovább a település szokásait, kultúráját. A településen tett séta alatt megnéztük a település építészeti módszereit, a jellegzetes építkezési fajtákat, amit még most is lehet látni napjainkban is. Marika néni nagy szeretettel vezetett bennünket a településen, széleskörűen, tartalmasan mutatta meg a táborozóknak a település nevezetességeit. Aktuális kiállításukra is meginvitálta a gyermekeket, ahol csodálatos dolgokat eseményeket láthattunk makett formájában. A stációk a vallás megjelenése a kultúrájukban, mini makett formában láthatóvá vált számunkra.A kereszteléshez, a házasságkötés szertartásához eszközöket, ruhákat kiállították. Csodálatos, sok munkát tükröző, igényes kiállítást láthattunk, a mi felejthetetlen élményt jelentett számunkra.

Következő állomásunk Mór, német nemzetiségi kultúrájával ismerkedhettek meg a táborozó gyermekek. Erdei Ferenccel találkozhattak, aki a móri sváb emberek életéről és történeteikről, hagyományaikról, szokásaikról, nyelvhasználatuk fontosságáról mesélt a gyermekeknek. Az Önkormányzat vezetője, nagy örömmel fogadta a gyermekeket és megvendégelte őket a hagyományoknak megfelelően. A Móri Lamberg kastély és Művelődési Központot látogatása során, a kastély történetével, állandó és időszakos kiállításaival ismerkedhettünk meg, kiemelve a móri sváb tájházat a kastély kertjében. A térségre jellemző kultúrát idegenvezetés segítségével mutatták meg az érdeklődő táborozóknak. Felismerték, felfedezték a nagyszülőknél található tárgyakat, eszközöket, nemzetiségi ruhákat.

Különösen nagy érdeklődés övezte a hűtőszekrény elődje ként felismert bútordarabot, hiszen ilyennel még nem találkoztunk a táborozásunk során. A kastélyban tett élményekkel teli látogatás után, találkoztunk az  Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Tánccsoporttal. 2010. második felében alapították meg az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Tánccsoportot, melyet 2011. május óta egyesületi formában működnek.  2012. évben nagy örömükre elindították ifi és senior tánccsoportjukat is, melyek nagy népszerűségnek örvendnek. Szabadidejük nagy részét a tánc határozza meg, melyet törekszenek egyre magasabb szinten elsajátítani. Egyesületük feladatának tartja a móri német nemzetiségi hagyományápolást, a régmúlt szokásainak felelevenítését, megismertetését. Törekszenek a tánc és a zene mellett a régi népviseletek felkutatására és megőrzésére is. Tánc repertoárjuk között megtalálhatóak a régi móri táncok mellett a hagyományőrző dallamokra készített koreográfiáik is

Ennek megfelelően, egy bemutatót láthattunk, majd egy német tánc tanulását kezdtük meg, majd egy játékos formátumú közös táncolással búcsúztunk a móri táncegyesülettől.

A délutáni programban egy strandolásra is jutott lehetőség, a móri Wekerle Sándor Szabadidőközpontban. A nyár egyik fontos lehetőségét sem mulasztottuk el, a vízi játékok gyakorlását, a közösségépítés fontosságát. Csütörtök reggel autóbuszos kiránduláshoz gyülekeztek a táborozó gyermekek, amit már nagy izgalommal vártak. Bakonynána Önkormányzatának, a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének. Erzsi néninek hála, megismerhettük a csodálatos környezetben elterülő, bakonyi település tájházát.

Erzsi néni nagy szeretettel, érdeklődéssel fogadta a táborozó gyermekeket és nagy megtisztelésnek tartotta érdeklődésünket a település német kultúrája iránt. Boldogan mutatta be tájházukat, annak minden helyiségét, színes, érdekes történetek ismertetésével. A tájház szerepe, a néprajzi értékek bemutatása, a hagyomány és a múlt üzenetének átadása kiemelt figyelmet kap. Többnyelvű információ és háttéranyagok engednek közelebb a tárgyakhoz.
A faluban gyűjtött tárgyak témák szerint vannak elrendezve, többek között egy bakonynánai konyha és egy hálószoba is megtekinthető. A temetkezéshez kapcsolódva, láthattunk olyan kiállítási tárgyakat, amikkel még az isztiméri német nemzetiségi tábor résztvevői még nem találkoztak. Káprázatos szép, a „tiszta szoba” falán elhelyezett, zenélő képet is megcsodálhattunk, amit a búcsújárás alkalmából hoztak a településre a hívő lakosok. A húsok füstölésére, tartósítására szolgáló helyiséget, minden érdeklődő gyermek csodálattal fedezte fel. A gyermekek által feltett kérdésekre vendéglátónk alig győzött válaszolni. Ígéretet tettünk Erzsi néninek, ha lehetőségünk lesz még, a következő évben is, szeretnénk Bakonynánára ellátogatni, mivel a település még több látnivalót rejteget, mint amit most meg tudtunk tekinteni.

Következő állomásunkon, Bakonyoszlop polgármestere várt minket hivatalában, aki személyes, történeteket mesélt a német kitelepítés kapcsán megélt eseményekről. Bemutatta a táborozó gyermekeknek a települést. A szép környezeti adottságokkal bíró település érdemes arra, ha csak egy látogatás erejéig is, megtekintse az, akinek fontos a szép, tiszta, egészséges környezet. A természet szépségei valósággal rabul ejtik az embert.

Az itt élő emberek igényesek portájukra, rendezett udvaraik és házaik rögtön feltűnnek az idelátogatóknak. Megbecsülik értékeiket, óvják és védik a természetet. Összefognak, együttműködnek, hogy apró falujuk sokáig virágozhasson mindenki megelégedésére. A kis falvak szűkös anyagi keretei ellenére mindig próbálnak önerőből fejleszteni, a közösségi életet ébren tartani, s a felnövekvő nemzedéknek élhető körülményeket biztosítani, amiért érdemes itt élni, gyermekeket nevelni.

Ellátogattunk közösen településen elhelyezett kitelepülési emlékműhöz, annak történetét élő szóban halhattuk a a falu első emberétől.

Megemlékezett a település leggyakoribb családneveit viselőcsaládokról, akik a kitelepítés áldozatai voltak.

Polgármester úr kedvességét bizonyította még az is, hogy a táborozó gyermekek részére bocsájtott egy kiadványt, könyvet, Bakonyoszlop településről, ahol részletes leírások segítségével lehet a településről információkat, ismereteket szerezni.

Minden gyermek színes képeslapon vihette haza Bakonyoszlopon tett látogatásának emlékét. Bakonyszentlászló-Vinye kalandpart nyújtott a gyermekeknek felejthetetlen szabadidős élményeket a nap további részében. A tábor utolsó napjának, péntek reggelén, a gyülekező után egy nagyon izgalmas, játékos német óra után elindultuk kutató munkánkra, a helyi temetőbe. Nagyon sok helyi lakosú gyermeknek, anyai-apai nagyszülei, rokonai nyugszanak a temetőbe.

Sajnálatos módon már nem lehetnek közöttünk, azok a német nemzetiséghez tartozó idős nagyszülők, akiknek végső nyughelyeit felkerestük. Megláthattuk azokat a helyileg védett sírkereszteket, Stéle-ket, amelyek isztiméri helyi jellegzetességei.

A német származású családokat, neveket felismerték, összegyűjtötték a gyermekek.

A temetői látogatást követően, a falu első embere, polgármestere, hivatalában tudta fogadni a táborozó gyermekeket.

Isztimér polgármestere, információkkal, fontos ismeretekkel gazdagította a gyermekek kíváncsiságát.

Vendéglátásukat követően, az épület másik felében kellett át menni a gyermekeknek, hogy a helyi helytörténeti múzeumot is megismerhessék és megtekinthessék.

A régmúlt, a történelem, a régi népviseletek, eszközök, használati tárgyak nagy jelentőséggel bírtak a délelőtt folyamán.

A könyvtár megtekintése kapcsán nagy jelentőséggel bírtak a német irodalmi művek megismerése, nyelvi használata.

Minden gyermek talált olyan irodalmi művet, amelyből szívesen idézett a többiek számára.

A finom ebéd közös elfogyasztását követően, a csalásfa készítésé, alkotásé,volt a terep.

A gyermekek segítséget kaptak magyar–német nyelvi a családfájuk elkészítéséhez.

Lépésről lépésre, aprólékosan tudtunk egyszerre haladni a munkafolyamatban, mindenki saját családjára szabottan.

Színes, ötletes megoldások születtek az ábrázolások tekintetében.

Az elkészült remekműveket kiállítottuk a tábor helyszínén, hogy a táborzárásra érkező, érdeklődő szülők is megtekinthessék.

A gyermekek nagy izgalommal meséltek munkáikról, és osztották meg ismereteiket szüleikkel.

A nap végét,( -a tábor kapuinak végleges bezárása előtt,- )ügyességi játékokkal zártuk.

Az eredményhirdetésekre, a jutalmak kiosztására a gyermekek nagy izgalommal készültek.

Mindenki nagyon sok élménnyel, ismerettel, tapasztalattal lett gazdagabb az egy hét alatt.

Fotókon örökítettük meg minden gyermek legkedvesebb élményét, pillanatát és a táborzászlónkat. Ezeket a fotókat is hazavihették emlékbe. E fotókat egy későbbi időpontban megrendezett eseményen adtuk át a gyermekeknek. Mivel a fotók kiválogatása, rendezése, előhívása több időt vett igénybe.

A jövőben is azért tevékenykedünk, hogy gyermekeinkkel megismertessük a régi hagyományokat, megőrizzük a kultúrát és a szokásokat, hogy ők is majd egyszer gyermekeiknek továbbadhassák a német nemzetiség örökségét.

   Fiedler Albertn    INNÖ elnöke

A fényképes beszámoló letölthető itt: