Nyomtatás

Nemzetiségi tábor 2016

Képtalálat a következőre: „emberi erőforrások”

 

Német Nemzetiségi Tábor Isztiméren

2016

 

2016.08.01-2016.08.07-ig

Nemzetiségi tábor a múlt nyomában, a jelenben, a jövőért

 

NEMZ-TAB-16-0055

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázati kiírást hirdet nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósítására.

A kiírás célja, a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók (a magyarországi köznevelési rendszerben nem szereplő nemzetiségek esetében az országos önkormányzat által szervezett táborban tanköteles korú (6-16 éves) gyerekek) anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, ), a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén.

A pályázati célok megvalósítására legalább hét napos, vagy azt meghaladó időtartamban – kísérők nélkül minimum 15 fő tanuló részére volt meghirdetve.

Isztimér Fejér megye északnyugati peremén, a Keleti – Bakony röglépcsőin települt, mintegy 1000 fős lakosságszámmal rendelkező község. Átmenő forgalma nincs. Német ajkú családok telepedtek le a településen.

Isztiméren a Német Nemzetiségi Önkormányzat 1998-ban alakult, a helyi németajkú lakosság érdek-képviseleti szerve. A hagyományápolás és az anyaországgal való kapcsolattartás mellett anyagi eszközökkel - részben állami finanszírozásból, részben pályázatok útján - hozzájárul a község fejlődésének elősegítéséhez. Céljaink mellett, fontosnak tartjuk a településen élő gyermekek, fiatalok részére a hagyományok átadását, a nyelvi kultúra megőrzését a fiatal generáció számára.   A Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját támogatta az Isztiméri Önkormányzat, Szociális Alapszolgáltatási Központ, az „Életet az éveknek” Nyugdíjasklub, Isztiméri Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, valamint az Edelweiß kórus tagjaival, a helyi civil szféra segítségével, közösen együttműködve, egymást támogatva próbáltuk a feltételeket megteremteni az aktív részvételen alapuló, értékteremtő, élményalapú szabadidő eltöltését, közösségi program biztosításával.

Második alkalommal szerveztünk a településen német nemzetiségi tábort.

Előzetes tapasztalatok és felméréseket követően, részt vettünk a pályázaton és sikeres elbírálást követően 700.000Ft támogatásban részesülhettünk.

A német nemzetiségi nyári táborra nagy volt az érdeklődés, 30 fő gyermek részére terveztünk, megszerveztük, összeállítottuk a 7 napra szóló tábor programját.

A tábor lehetséges résztvevőit, az általános iskolai korosztályt céloztuk meg, akiket a szülőföld szeretetére, hazaszeretetre, a szülőföldhöz való kötődés erősítésére és kapcsolatépítésre, a fiatalság összetartozásának erősítésére, a környezettudatos-életre nevelésre lehet motiválni, felkészíteni, nevelni.

Az Isztiméri gyerekek a Kincsesbányai Kazinczy Ferenc Általános Iskolába járnak, mely iskola felvállalta a német nemzetiségi nyelv oktatását. Az oktatási intézmény egyik nagyon fontos meghatározott célja, a német nyelvet szerető és jól beszélő, pozitív azonosságtudattal rendelkező diákok kerüljenek ki tőlük. Pedagógiai programjuk ezzel kapcsolatban három fő területet jelöl ki: német nemzetiség lakta területek megismertetését diákjaikkal; a német nemzetiség történelmi múltjának hiteles ábrázolását; a német nemzetiségi kultúra ápolását, hagyományainak őrzését. A tábor nyelvi foglalkozásainak megvalósulásához az iskola két német nyelvet oktató tanára nyújtotta a szakmai segítséget.

A program megkezdése előtt szülői értekezletre került sor, ahol a táborozás céljáról, a programok részletes ismertetéséről, a táborba érkezni kívánó gyermekek szülői nyilatkozatának kiosztásáról, valamint a tábor házirendjéről kaphattak tájékoztatást az érdeklődő szülők. A táborozás megvalósítását támogató szervezetek, önkéntesek megismertetésére is sor került.

Az Önkéntes segítőink számára külön értekezletet is tartottunk.

 A hivatalos engedélyek, a szükséges dokumentáció, adminisztrációs teendők után hétfőn reggel megnyitottuk a tábor kapuját az érdeklődő gyerekek előtt.  A gyülekezőt követően, a regisztrációra félóra elegendő volt.

A délelőtti programot, játékos formában kialakított ismerkedéssel kezdtük, amiben megalapoztuk a táborunk jó hangulatát, ez adott ötletet a gyerekek számára, egy táborzászló készítéséhez.

Szerették volna szimbolizálni rajta a résztvevők keresztnevét, a meghirdetett és várva várt programjainkat.

A gyerek nagy örömmel és lelkesedéssel állták körbe a zászlót, hiszen mindenki kreatív alkotását és nevét írhatta fel a zászlóra, zsírkréta, vízfesték, filctoll, színes ceruza segítségével.

 A számukra vásárolt, megkülönböztetés, illetve a tűző nap megvédése céljából vásárolt sapkákat ízléseik szerint kidekorálhatták, neveiket felírhatták.

 A tábor ideje alatt ezt folyamatosan használták.

Csapatépítő játékok szervezésével, a célunk közösség építés, kapcsolatépítés, összetartozás erősítése volt. A gyerekeknek élmény volt megismerni kortársaikat játékos formába, ezáltal fontos információkat gyűjteni egymásról.

A gyermekekhez Móri Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke érkezett, aki a régmúltról a német ajkú lakosság betelepítésről, eredeti nyelven készült térkép segítségével mutatta be a nemzetiség történetét, a kezdetektől, a hányódtatásokon át, a szomorú sorsok illusztrálásával, napjainkig, egészen Isztiméren való megjelenésig.

Az előadás után nyelvtanulás következett könnyedebb stílusban. A táncos-zenés német órán német énekeket tanultak a gyermekek, majd  német nyelvű ügyességi játékokat játszottak a tanárnő vezetésével.

A gyermekekhez csatlakozott néhány sváb család, akiket szintén lekötött a magas színvonalú, tartalmas és sok érdekességet tartalmazó lebilincselő előadás, azt követően a témához kapcsolódó kötetlen beszélgetés. Nem volt ritka szempár az idősek részéről, ami szárazon maradt volna, hiszen az életútjukat, múltjukat, fiatalságukat jelenítették meg az események.

 Az idősebb generáció további anekdotákkal, családi történetekkel folytatta a délelőtti programunkat. Hagyományaikat, ünnepeiket a német nemzetiség miként ünnepelte régen és hogyan ünnepelik napjainkban, erről pontos hiteles képet kaphattak, hiteles személyektől a délelőtt folyamán.

A vendégeink, a születéshez kapcsolódó bölcsődalokat, mondókákat, amit ők is a szüleiktől hallottak nagy szeretettel adták át a jelenkor ifjúságának.

Olyan szavak megtanulására, amit otthon gyakorta használtak a családok, óriási lehetőségünk adódott és felkeltette a fiatalok érdeklődését.

 A táborozó gyermekek ajándékba kaphatták meg azon térképet, amely a délelőtt egyik kellékeként volt jelen a tábor életében.

Ebéd után az Edelweisss Kórus tagjainak segítségével, a gyermekek a közös éneklés örömére német dalokat választottak, az ismerősöket felelevenítették, a számukra ismeretleneket meghallgatták, és egy választott dalt tanultak meg.

Napi háromszori étkezés során, az ebéd mellett, tízórai és uzsonnakínálásra is sor került, péksütemény, szendvics és gyümölcs formájában.

Kedden reggel a gyülekezőt követően, a napi témánkkal ismerkedtünk. Sváb mesterségek megjelenése mindennapjainkban. Csuhézásnak hagyományai vannak még napjainkban is. Márta néni a település legügyesebb, csuhéból készült alkotásaival ismerkedhettek meg a gyermekek.

Márta néni alkotásai település határain kívülre is elviszik a csuhé formálás hagyományait, alkotásait. Számos kiállításon szerepeltek már csuhéból készült, téma feldolgozásai. A gyerekek nagy örömmel és kíváncsisággal övezik az általuk már ismert mester munkáit.

A hagyományőrző klub tagjai, a nyugdíjas klub tagjai, a német nemzetiségi önkormányzat tagjait megkeresték a táborozó gyermekeket, hogy bemutathassák számukra a sváb rétes sütésének titkait, elkészítési módjait a különböző ízesítésű réteseknek.

Nagy örömmel fogadták a gyermekek a vendégeket, hiszen kipróbálhatták a rétes elkészítését, ízesítését, sütését. A sütés után természetesen közösen elfogyasztottuk el a finom, házi, ízletes süteményeket.

A helyi Hagyományőrző klub tagjai érkeztek hozzánk a délután folyamán, a hímzés, horgolás, a kézimunkák jelentőségét, szépségét mutatták be, illetve meséltek arról, hogy hogyan sajátították el tudásaikat, milyen hagyományokat ápolnak a családjaikban és ezeket hogyan próbálják az utókornak tovább adni.

A gyermekek, alapanyagok és a klub tagjainak segítségével kipróbálták a kézimunkák készítését, apróbb alkotásaikat hazavihették. A kézművességhez kapcsolódóan az alkotásokat német nyelven is megnevezték, megtanulták.

A Szociális Alapszolgáltatási Központból Ica néni és Gina néni segítségével a nemezelés művészetét, a nemez formálását próbálhatták ki. Nagy érdeklődéssel fogadták a gyermekek a lehetőséget.

Szerdán reggel a pontos érkezést követően autóbuszos kirándulásra indultunk Budaörsre.

Elhagytuk a település határait, gondoltuk más települések kultúrájának felfedezésére teszünk kísérletet.

Megismerkedtünk már Isztiméri nemzetiségi kultúrával, nézzük meg miben hasonló és miben különbözik a más településeken élő német nemzetiség.

Sajnálatos módon, Budaörsi Német Nemzetiségi Múzeumot nem találtuk nyitva, technikai okok miatt bezárt.

A Tropikárium felé vettük az irányt, a gyermekek nagy érdeklődést mutattak a természet felfedezésére.

A Váli medence megtekintését követően a Tabajdi mezítlábas parkban felszabadultan mozoghattak a táborozó gyermekek.

 Csütörtökön Pusztavám településen, ahova külön busszal mentünk, megkerestük a falumúzeumot, tájházat.

Az idegenvezető Marika néni segítségével, egy hosszú parasztházzal, annak korhű, eredeti berendezési tárgyaival, eszközeivel ismerkedhetett a kíváncsi felfedezésre váró ifjúság.

A tisztaszoba, a konyha tárgyai hűen tükrözték a sváb lakosság mindennapjait. A gyermekek megismerték azokat a tárgyakat is, amikkel nagyszülőknél, dédszülőknél még felfedezhetőek, esetlegesen már megörökölték tőlük.

 A parasztház udvarán az épülethez tartozó helységekbe is betekintést nyerhettek, az udvar elrendezése, helységei is eredetiséget mutattak. A gyermekek kíváncsi kérdéseire, Marika néni alig győzött válaszolni. Mivel nem láthattuk Budaörsön a Múzeumot, kárpótlásul Marika néni mindent elmesélt a faluban lakó német ajkú lakosság életéről, szokásaikról, hagyományaikról és arról, hogy hogyan őrzik tovább a település szokásait, kultúráját.

A településen tett séta alatt megnéztük a település építészeti módszereit, a jellegzetes építkezési fajtákat, amit még most is lehet látni napjainkban is.

Marika néni nagy szeretettel vezetett bennünket a településen, széleskörűen, tartalmasan mutatta meg a táborozóknak a település nevezetességeit.

Aktuális kiállításukra is meginvitálta a gyermekeket, ahol csodálatos dolgokat-eseményeket láthattunk.  A stációk a vallás megjelenése a kultúrájukban, mini makett formában láthatóvá vált számunkra. A kereszteléshez, a házasságkötés szertartásához eszközöket, ruhákat kiállították.

Csodálatos, sok munkát tükröző, igényes kiállítást láthattunk, a mi felejthetetlen élményt jelentett számunkra.

Vadaspark meglátogatása, a mini mezítlábas parkban való séta, természet ismereti játékok fogadták táborozóinkat a pusztavámi Erdei iskolában.

A nap másik részében meghívtuk a helyi Tűzoltó Egyesületet, akik nagyon színvonalas interaktív bemutatót tartottak a gyermekek számára.

 A tűzoltáshoz kapcsolódva akadálypályán kellett bizonyítani a táborozó gyermekeknek a csapatszellemiség mentén, amelyet nagy ügyességgel, jó hangulatban, nagy élményt adva számukra teljesítettek. Az egyesület tagjai segítséget biztosítottak az akadálypálya mellett, illetve ők felépítették fel magát az akadálypályát is.

A tűzoltáshoz kapcsolódó ismeretekkel bővültek, totókon, feladatokon át, csapatversenyzés keretei között. A táborozók figyelmét érdeklődését mindig felkelti a tűzoltóautó megjelenése, megismerése, kipróbálása.

A tűzoltóparancsnok és egy másik önkéntes tűzoltó illusztráltak egy tűzoltócsap használatának bemutatását, amit a gyermekek a nagy melegben szívesen használtak fel, a nagy forróság enyhítésére.

Ebéd után a mozgásé, a sporté volt a főszerep, labdajátékok, tollas verseny, focibajnokság, ugráló kötéllel verseny stb…

Pénteken Mór  német nemzetiségi kultúrájával ismerkedhettek meg a táborozó gyermekek.

Erdei Ferenccel találkozhattak, aki a móri sváb emberek életéről és történeteikről, hagyományaikról, szokásaikról, nyelvhasználatuk fontosságáról mesélt a gyermekeknek. Az Önkormányzat vezetője, nagy örömmel fogadta a gyermekeket és megvendégelte őket a hagyományoknak megfelelően

Autóbuszos kirándulás keretében a Móri Lemberg kastély és Művelődési Központot látogattuk meg, ahol a kastély történetével, állandó és időszakos kiállításaival ismerkedhettünk meg, a térségre jellemző kultúrákat mutatták meg az érdeklődő táborozóknak.

Élményt jelentett számukra a sváb szoba látvány, hiszen a településeiken német nemzetiséghez kapcsolódó élményekkel is találkozhattak már. A fiúk számára felehetetlen élmény volt a móri csata, élethű, mini makett változata, lányok számára a korhű, gyönyörű ruhákban való fotózás lehetősége. Felismerték, felfedezték a nagyszülőknél található tárgyakat, eszközöket, nemzetiségi ruhákat.

A délutáni programban egy strandolásra is jutott lehetőség. A nyár egyik lejtőségét sem mulasztottuk el, a vízi játékok gyakorlását.

Szombat reggel a gyülekezőt követően rendőrségi kutya bemutatóra, közlekedési ismeretek felfrissítésére került sor, a helyi körzeti megbízott rendőr és kollégája segítségével.

A kerékpározás szabályainak betartása a nyár, a nyári szünidőben aktuálissá válik. A közlekedési táblák ismerete, a kerékpárok felszereltsége a szabályok betartása fontos a gyermekek számára.

Délutáni program szerint a német nyelvet tanító tanárnő segítségével a szabadban, játékos formában német szavak használatával, különböző feladatokat oldottak meg a gyermekek, amiben aktívan és szívesen vettek részt.

Vasárnap reggel misére gyülekeztünk a templom előtt a szülőkkel, családokkal együtt. Nagy szeretettel köszöntötte a tisztelendő úr, táborozó érdeklődő gyermekeket a szentmisén, a gyermekek érdeklődését szívesen vette az egyház.

Német nyelvű imádsággal is készült a tisztelendő úr, ehhez minden segítséget megadott a jelenlévőknek.

Biztosította a német nyelvű imádságokat és énekeket a padsorokban, hogy a gyermekek használhassák, és aktív részesei lehessenek a szent misének.

A gyermekek szüleikkel, nagyszüleikkel tölthették ezeket a meghitt pillanatokat.

A misét követően a napi témánk a táborban: a sváb bálokhoz, hagyományokhoz kapcsolódott.

Az Isztiméri Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai és hivatásos táncoktató segítségével, a táncokhoz kapcsolódó etikett szabályokat hallhattunk, láthattunk azok bemutatását. A gyermekek zenei aláfestés alatt, német alapvető táncokat tanulhattak meg, a sváb bálokon táncolt táncokat.

A táborzárásra felkértük a Német nemzetiségi Önkormányzat elnökét, aki nagyon reméli, hogy tradicionális szinte lehetne emelni a német nemzetiségi tábor lehetőségét, hiszen a gyermekek rengeteg élmény alapú tanulásban vehettek részt, nyelvi környezetükben.

Közös ebédet követően  a sport versenyek eredményhirdetésére, jutalmak kiosztására meghívtuk a gyermekek szüleit, hogy büszkék lehessenek rájuk, lássák és hallják, hogy töltjük mi szabadidőnket közösen hasznosan, nem utolsó sorban, milyen élményeket szerezhettek a táborozás ideje alatt.

Fotókon örökítettük meg minden gyermek legkedvesebb élményét, pillanatát és a táborzászlónkat.

Ezeket a fotókat is hazavihették emlékbe..

A jövőben is azért tevékenykedünk, hogy gyermekeinkkel megismertessük a régi hagyományokat, megőrizzük a kultúrát és a szokásokat, hogy ők is majd egyszer gyermekeiknek továbbadhassák a német nemzetiség örökségét.

 

Isztimér, 2016-08-08

 

 A táborban készült fotókat itt tekinthetők meg