Nyomtatás

2015.évi munkánkról

2015. évi munkánkról

 

Az Isztiméri Német Nemzetiségi Önkormányzat folyamatosan végzi munkáját. Fontos feladatunknak tekintjük Isztimér Község Önkormányzatával, a helyi intézményekkel, egyesületekkel és önszerveződő csoportokkal való szoros együttműködést, a német nyelv használatának erősítését legfőképpen az intézményeinkben és nem utolsó sorban a hagyományok ápolását.

Megalakulásunkat követően az Isztiméri Idősek Otthona lakóinak karácsonyi ünnepséget szerveztünk. A német nyelvű karácsonyi énekek, versek és ajándékok könnyeket csaltak a gondozottak szemébe.

A II. Sváb bált betegség és időjárás miatt az eredetileg tervezett időpontról elnapoltuk Húsvétra. Nagy öröm volt számunkra, hogy a bálozók 60 %-a fiatal volt, akik végigtáncolták az éjszakát. Ez is azt bizonyítja, hogy van igény hagyományőrző rendezvényre és több generáció is tud jól  együtt szórakozni.

Ezt követte az általunk támogatott 2015. május 1-jén megrendezett főzőverseny. A versenybe valamennyi helyben működő intézmény, egyesület és klub benevezett. A bográcsokban magyar és sváb ételek készültek.

Az idei gyermeknapon az ugráló légvár nagy sikert aratott a község gyermekei körében, örülünk, hogy ezzel tudtuk támogatni a rendezvényt.

Anna Napi Búcsú ünnepén a Krauchenwies-ből érkező német delegáció ellátási költségeihez hozzájárultunk, valamint az előző évi hagyományokat követve a Sváb búcsúi bál zenei szolgáltatását finanszíroztuk.

Évek óta hagyománya van Isztiméren a német nemzetiségi nyári tábornak. Pályázat útján nyert támogatáson felül is hozzájárultunk a költségekhez, így szép és tartalmas napokat tölthettek el a gyerekek. Volt úszás, sport, kirándulás, játék. A lehetőségnél nagyobb volt az igény a táborozásra és a visszajelzés pozitív volt a gyermekek és szüleik részéről.

Az Edelwiess Nemzetiségi Kórus és nyugdíjas klub hölgytagjai részére a fellépésekhez bőrcipőket vásároltunk. Az Edelweiss Kórus hordozható orgonát kapott, így a régi szintetizátor az Isztiméri Nyugdíjas Klub használatába került. A Hétpettyes Óvoda Tagintézményünk a játékos német nyelvoktatáshoz magnót, táncruhákhoz anyagot és játékokat kapott, ezzel is elősegítve a hagyományápolást. Kazinczy Ferenc Tagiskolánk a 400 fős Tankerületi gyereknap megrendezéséhez kapott anyagi támogatást tőlünk.

Ebben a kis községben a kultúrház az egyetlen olyan intézmény, ami községi rendezvények, ünnepek megtartásának és testvér-települési találkozóknak színhelye. A felszereltsége nagyon hiányos volt, ezért villanytűzhelyt, energiatakarékos hűtőt, a vendéglátáshoz szükséges eszközöket, sötétítő függönyanyagot vásároltunk, melynek megvarrásában a nyugdíjas klub tagjai segítettek, köszönet érte. Az Ifjúsági Klub sem maradt ki a támogatásból és az orvosi rendelő részére is biztosítottuk a meghibásodott hűtő pótlását.

Továbbra is megteszünk mindent, hogy pályázat útján támogatáshoz jussunk. Tudjuk, hogy nem mindig sikerül nyerni pedig sok munka van egy-egy pályázat elkészítésében. Így van ez BMI „Étel keréken” című pályázatunkkal is, amit közösen nyújtottunk be a Harmónia- Gondviselés Nonprofit Kft-vel. Azért nem keseredtünk el, sokat tanultunk, jövőre ismét megpróbáljuk.

Képviselő Testületünk úgy döntött, hogy hozzunk létre egy hagyományőrző német klubot. A klubfoglalkozásokra bárki eljöhet, akit érdekelnek a német hagyományok. Megkérjük a tősgyökeres időskorú isztiméri sváb embereket, nagymamákat, nagypapákat, hogy beszéljenek nekünk gyermekkorukról, ifjúkorukról, ők hogyan éltek, tanultak, dolgoztak és ünnepeltek. Megtanulnánk régi német játékokat, mondókákat, verseket és dalokat. Összegyűjtjük a régi családi fotókat, könyveket, használati eszközöket és egyéb relikviákat és ebből kiállítást szerveznénk.

Szeretnénk kérni a leszármazottak segítségét.

„Múlt nélkül nincs Jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” Babits Mihály

Várjuk észrevételeiket, javaslataikat és segítő támogatásukat!

                         FiedlerAlbertné    INNÖ elnöke