Nyomtatás

Eszterhás István


Eszterhás István részére Díszpolgár Cím Adományozása

Isztimér Önkormányzat Képviselő Testülete 75/2004. (V. 26.) sz. határozata Eszterhás István részére díszpolgári cím adományozásáról

Isztimér Község Önkormányzat Képviselő Testülete díszpolgári címet adományoz Eszterhás István (8045 Isztimér Köztársaság út 157.) nyugalmazott tanár, barlangkutató részére, aki egész életművével mind a községen belül, mind pedig országosan olyan elismerést szerzett, mely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt is köztiszteletben áll.

Eszterhás István:
Eddigi életutam és tevékenységem

1941. január 24-én Egerben születtem. Az érettségit a miskolci Földes Ferenc gimnáziumban 1960-ban, a diplomát földrajz-biológia-rajz szakon az egri Tanárképző Főiskolán szereztem. 1967-től nyugdíjazásomig, 2001-ig, 34 éven át az Isztiméri Általános Iskola tanára voltam. Bár nem itt születtem és nevelkedtem, de életem tevékeny szakaszának nagyobb hányadát töltöttem e helyen, így isztimérinek vallom magam. 37 éves pedagógiai munkásságomból 24 évig igazgató-helyettesként, 4 évig igazgatóként tevékenykedtem.

Pedagógusként összesen 12 oklevéllel elismert továbbképző tanfolyamot végeztem el. Önképzéssel pedig alaposabb jártasságot szereztem vulkanológiában, szpeleológiában, természetvédelemben, térképezésben és reklámgrafikában, valamint megtanultam németül, spanyolul és bolgárul.

A Burok-völgy „védelembe vételét” 1983 kezdtem el, de csak 1995-ben sikerült azt elérnem. Isztimér határában összesen 58 barlangot sikerült megismernem, köztük a fokozott védelmet kiérdemlő 3 km hosszú, cseppkövekkel díszített Alba Regia barlangot is. Az Alba Regia barlang élővilágának megismerését teljesen magam végeztem, mintegy 5 éves munkával 225 fajt gyűjtöttem és határoztam meg a barlangból, köztük a tudomány számára egy teljesen új fajt is.

Végeztem még helynévgyűjtést, készítettem különböző térképeket, turistaismertetőket. Isztimérrel kapcsolatos ismereteimet, kutatási eredményeimet 5 könyvben, mint társszerző írtam le, 21 isztiméri vonatkozású önálló tanulmányom jelent meg különféle, tudományos szaklapokban, 5 népszerűsítő újságcikket fogalmaztam lapoknak és még mindig van 32 meg nem jelent kéziratom a falu természeti képéről.

A barlangkutatást 1961-ben mint főiskolai hallgató kezdtem. Korábban csak a mészkőben keletkezett barlangokkal foglalkoztam. Eleinte az Aggteleki-karszton tevékenykedtem, feltérképeztem a Kossuth barlangot, résztvevője voltam az extramosi barlangokat felfedező csoportnak. Majd Isztimérre kerülésemkor bekapcsolódtam a Tési-fennsík barlangjaival foglalkozó Alba Regia Barlankutató Csoport munkájába. Ott voltam több nagybarlang feltárásánál.

Egy társammal közösen a világon elsőként egy igen részletes 1070 üreget feldolgozó digitális kataszterét állítottuk össze a magyarországi nemkarsztos barlangokról. Természetesen jelen vagyok a barlangkutatás szervezeti életében is. Vezetőségi tagja vagyok a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak. 1997-ben a svájci világkongresszuson a Nemzetközi Barlangtani Unió (UIS) egyik bizottságának elnökévé választottak.

Előadásokkal veszek rész mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai konferenciákon, szimpóziumokon. (eddig kb. 80 magyar és német nyelvű előadásomra került sor. Eddig 4 önálló könyvformátumú kötetem jelent meg, továbbá 5 könyv társszerzője voltam. 130 szakmai tanulmányomat sikerült szakfolyóiratokban megjelentetni. Mintegy 30 népszerűsítő cikket is publikáltam néhány napilapban és magazinban. Kiadatlan kézirataim száma kb. 320 d. (hozzávetőleg 6000 oldal) Szerkesztem és részben írom is két nyelven (angol és német) megjelenő nemzetközi barlangos szaklapot, a „Nachrichtenbrief über den Pseudokarst”-ot. 1984-ben pedagógiai munkám elismeréseként „kiváló munkáért” kitüntetést kaptam. 1999-ben a hazai barlangkutatások területén elért kimagasló eredményeimért kaptam meg a „Vas Imre-érmet”

2000-ben a Nwe York-i székhelyű, immár százéves és nagyhírű Explorers Club (Felfedezők Klubja” felkért, hogy lépjek be társaságukba, abba földrajzi felfedezők társaságába, melynek többek közt tagja volt Amundsen, Peary, Bishop, Cousto és egyetlen magyarként Stein Aurél. Nagy megtiszteltetés ez számomra, hogy ismét egyetlen magyarként kollégája lehetek Sir Edmund Hillary-nak, John Gelenn-nek és a többi világhírű kutatónak. 2002-ben a maga nemében világelső cambridgei International Biographical Centre (Nemzetközi Életrajzi Központ) értesített, hogy munkáságomat méltónak találta „A 21. század kiemelkedő természetkutatója díj”, valamint az „Ezer nagy természettudós” elismerés és plakett megadására. Ezek után szakmai életrajzom és munkásságom bekerült az IBC által kiadott, világszerte mérvadó életrajzi kiadványsorozatba.

Mindezek mellett nagyon büszke vagyok arra, hogy Isztimér község díszpolgára lehetek, így az a település ismerte el munkásságomat, amelyért életem nagy részét áldoztam, hogy megismertessem a világgal e települést és csodálatos környezetét.