Nyomtatás

Beszámoló a 2002-2006 évekről

 

Jelentés Isztimér Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
a 2002-2006. évi választási ciklusra vonatkozóan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50. §-a előírásainak eleget téve Isztimér
Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 2002-2006. évi választási ciklusban keletkezett, későbbi
éveket terhelő pénzügyi determinációkról és kötelezettségekről az alábbi jelentést teszem közzé:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIMUTATÁS ISZTIMÉR ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAIRÓL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megnevezés
2002.
2003.
2004.
2005.
2006. évi
 
 
tény
 
módosított
 
 
 
 
 
 
 
 
előirányzat
BEVÉTELEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Működési bevételek
53 129
59 080
64 050
62 739
60 034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ebből: Helyi adók
5 403
9 897
10 455
12 673
13 380
            Gépjárműadó
752
3 352
6 297
6 860
6 800
            Termőföld bérbeadásából SZJA
2 512
1 602
14
184
0
            Pótlékok, bírságok
39
231
69
93
0
            SZJA
35 721
35 375
37 293
33 751
34 720
 
 
 
 
 
 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
206
19 388
3 995
723
153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ebből: tárgyi eszköz értékesítés
122
125
217
265
0
            ingatlanok értékesítése
84
19 263
3 711
385
57
 
 
 
 
 
 
Átvett pénzeszközök,támogatás értékű b.
14 567
21 601
18 984
15 579
15 329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ebből: OEP támogatás
8 626
10 624
11 184
11 355
11 500
 
 
 
 
 
 
Állami támogatás
36 069
49 356
26 287
38 321
3 823
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ebből: normatív állami
25 064
27 493
18 020
16 279
918
          normatív kötött felhasználású
2 102
3 858
3 162
3 001
2 265
          központosított előirányzatok
6 875
9 494
1 561
15 836
640
          kieg.tám.önk.bérkiadásaihoz
0
6 206
0
0
0
          vis maior támogatás
0
0
0
3 156
0
          egyéb központi támogatás
0
0
0
49
0
          céljellegű decentralizált tám.
2 028
2 305
3 544
0
0
 
 
 
 
 
 
Hitelek, értékpapírok bevételei
1 000
0
0
24 911
3 742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ebből: értékpapír értékesítés
0
0
0
11 511
2 000
          kamatmentes kölcsön
1 000
0
0
6 000
0
          rövid lejáratú hitel felvétele
0
0
0
7 400
1 742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előző évi pénzmaradvány
14 682
12 080
12 611
14 001
7 344
 
 
 
 
 
 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
119 653
161 505
125 927
156 274
90 425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megnevezés
2002.
2003.
2004.
2005.
2006. évi
 
 
tény
 
módosított
 
 
 
 
 
 
 
 
előirányzat
KIADÁSOK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Személyi juttatások
44 118
65 262
49 278
57 235
33 833
 
 
 
 
 
 
ebből: képviselők tiszteletdíja
0
0
0
0
2 700
 
 
 
 
 
 
Munkaadókat terhelő járulékok
15 305
21 475
16 024
18 349
10 244
 
 
 
 
 
 
Dologi kiadások
21 236
22 680
25 423
21 846
19 121
 
 
 
 
 
 
Pénzeszköz átadások, támogatások
4 168
4 028
4 723
4 515
6 571
 
 
 
 
 
 
Pénzbeli és természetbeni juttatások
3 740
4 819
5 501
4 638
4 320
 
 
 
 
 
 
Felújítások
9 941
6 039
1 736
18 266
8 284
 
 
 
 
 
 
Beruházások
5 530
21 244
8 639
9 433
3 300
 
 
 
 
 
 
Hitelek, kölcsönök törlesztése
3 791
3 930
333
13 734
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ebből: hosszú lejáratú hitel
3 791
3 597
0
0
 
         rövid lejáratú hitel
0
0
0
7 400
 
         kamatmentes kölcsön
 
333
333
6 334
 
 
 
 
 
 
 
Tartalékok
0
0
0
0
4 752
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ebből: képviselői céltartalék
 
 
 
 
2 175
         államháztartási céltartalék
 
 
 
 
604
 
 
 
 
 
 
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
107 829
149 477
111 657
148 016
90 425
 
 
 
 
 
 
 
 
KIMUTATÁS ISZTIMÉR ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2002-2006. ÉVI FELÚJÍTÁSAIRÓL ÉS BERUHÁZÁSAIRÓL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megnevezés
2002.
2003.
2004.
2005.
2006. évi
 
 
tény
 
módosított
 
 
 
 
 
 
 
 
előirányzat
 
 
 
 
 
 
Felújítások
9 941
6 039
1 736
18 266
8 284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ebből: hivatal, szolg.lakás nyílászáró csere
861
0
0
0
0
            hivatal, szolgálati lakás tetőfelújítás
0
0
0
2 638
0
            hivatal kapu csere
0
0
0
500
0
           iskola tetőfelújítás
2 294
4 131
0
0
0
            iskola világítás felújítás
0
0
314
0
0
            óvoda villamoshálózat felújítás
0
1 908
0
0
0
            nyílászáró csere óvoda,orvosi rendelő
0
0
0
1 921
0
            orvosi rendelő nyílászárócsere, kapu
606
0
0
0
0
            orvosi rendelő ragalja, külső festés
0
0
0
653
0
            orvosi rendelő elé térkő
0
0
0
0
144
            orvosi rendelőnél akadálymentesítés
0
0
0
0
480
            szőlőhegyi útfelújítás
1 919
0
0
0
0
            szőlőhegyi út engedélyezési terve
0
0
1 050
0
0
            Köztársaság u. felső része útfelújítás
3 013
0
0
0
0
            Petőfi u. csapadékvíz elvezetés
177
0
0
0
0
            Petőfi-Dültfási-Felszab. Utcák felúj.
0
0
0
11 415
0
            mellékutcák kátyúzása
861
0
0
0
0
            viziközmű felújítása
210
0
0
839
0
            Turista utcai kőhíd felújítása és tervei
0
0
372
0
1 200
            Guttamási közösségi h. kőműves m.
0
0
0
300
0
            Járda felújítás
0
0
0
0
960
            Új utca felújítása és pályázat készítés
0
0
0
0
5 500
           
 
 
 
 
 
Beruházások
7 492
21 244
8 639
9 433
3 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ebből: értékpapírok vásárlása
0
0
0
8 000
0
            településszerkezeti terv
0
750
0
0
0
            rendezési terv
0
0
0
875
0
            telek kialakítások
5 468
5 701
0
0
0
            telek visszavásárlás
0
0
1 021
0
0
            utasperon kialakítás
250
2 799
0
0
0
            sportpálya kialakítás, lakatos munkák
170
4 629
1 063
0
0
            buszmegálló létesítés (óvoda elé)
624
0
0
0
0
           új buszmegállók (fa)
0
0
1 714
0
0
            sportpály melletti útalap kialakítás
0
500
0
0
0
            Sport utca ivóvízhálózat bővítés
0
3 600
0
0
0
            Sport utca ivó- és szennyvízhálózat
0
0
2 595
0
0
            Sport utca útalap
0
0
565
0
0
            Faluház, könyvtár, teleház kialakítás
0
0
0
0
2 540
gépek:music center, digit.fényképező
101
0
0
0
0
            számítógépek (NKÖ, Teleház stb.)
0
0
1 536
0
200
            Teleházba gépek, berend., felszer.
0
0
0
0
510
            monitor, rooter, ADSL
0
0
0
68
0
            kistraktor
0
0
0
100
0
            kihangosító, színpad
0
0
0
390
0
            iskola intézményi beruházások
879
276
0
0
0
            padok, kukák, rönkfajátékok
0
2 449
0
0
0
           EKG
0
482
0
0
0
           szívhangvizsgáló
0
58
0
0
0
            hintajáték
0
0
145
0
0
           TV, DVD (Guttamási közösségi h.)
0
0
0
0
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az önkormányzatnak több évre kiható kötelezettségei nincsenek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isztimér, 2006. augusztus 31.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kovács Edit
 
 
 
 
körjegyző