Nyomtatás

Rezsicsökkentés 2018

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésről

a fával, szénnel, palackos, illetve tartályos gázzal, pellet tüzelőanyaggal, fűtőolajjal fűtő háztartások számára

 A Kormány döntött arról, hogy a kiépített gázhálózattal rendelkező településeken azok a fával, szénnel, palackos, illetve tartályos gázzal, pellet tüzelőanyaggal, fűtőolajjal fűtő családok is megkapják a téli rezsicsökkentést akik olyan településen élnek, ahol ugyan van kiépített gázhálózat, de ingatlanukba valamilyen oknál fogva még nincs bekötve.

Az érintetteknek 2018. október 15-ig kell írásban bejelenteniük támogatási igényüket a helyi önkormányzatoknál. Az igénylők a téli fűtési szezonban vehetik majd át a tüzelőanyagot. 

Csak az kaphat támogatást, aki az adott ingatlanban

- lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

- még nem részesült a téli rezsicsökkentésben,

- és erről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is tesz.

Az igény jogosultságát a katasztrófavédelem is ellenőrizheti.

Az igénybejelentő nyomtatványok a polgármesteri hivatalban, illetve az önkormányzat honlapján www.isztimer.hu oldalon elérhetőek.

     Jankovicsné Huszár Mónika sk.   jegyző

Nyomtatvány letölthető itt!