Nyomtatás

Álláshírdetés 2018.október

Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal
Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal Isztiméri Kirendeltsége

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű az adóügyi ügyintéző távolléte, legfeljebb 1 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8045 Isztimér, Köztársaság utca 77.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 12. Növény- és talajvédelmi, erdészeti, földművelésügyi feladatkör, 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör, 27. Titkársági feladatkör, 28. Ügyfélszolgálati feladatkör

Ellátandó feladatok:

Adóügyi igazgatási feladatok, a képviselő-testület működésével összefüggő feladatkörök, földművelésügyi feladatok, iktatás és iratkezelés, irattározás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóügyi igazgatási feladatok, önkormányzati helyi adók, gépjárműadó megállapításával, kivetésével, beszedésével kapcsolatos ügyintézés, jogszabályok alkalmazása, adóügyekben döntések előkészítése, az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, a képviselő-testület működésével összefüggő feladatkörök, földművelésügyi feladatok, iktatás és iratkezelés, irattározás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól, Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II. 19.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés, Közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzatnál szerzett adóigazgatási szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet szerinti szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai, nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85 §-a szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jankovicsné Huszár Mónika nyújt, a +36202525377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8044 Kincsesbánya, Kincsesi utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISZ 814-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

 

•         Személyesen: Jankovicsné Huszár Mónika, Fejér megye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi utca 39. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a kinevezési jogkör gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértésével bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.isztimer.hu - 2018. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató 6 hónap próbaidőt köt ki. A döntésről, a pályázók az elbírálást követően írásban, postai úton értesülnek. A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.isztimer.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.