Nyomtatás

IÖTE 2011. I.negyedév hírei

Isztimér Önkéntes Tűzoltó és Védő Egyesület hírei:  2011. I. negyedév

Mindenki előtt ismert, hogy Isztimér Önkéntes Tűzoltó Egyesület életében jelentős változás állt be 2010 évben. Elnökünk váratlan halála miatt új vezetőségválasztásra volt szükség.

A Közgyűlés döntése alapján az elnökség tagjai az alábbi személyek lettek:               

    

Egyesület elnöke: Nemes János Isztimér Köztársaság út 60.

      Parancsnoka: Sarkament József Isztimér, Kossuth u.13.

      Titkára: Németh Istvánné Isztimér Új. u.19.

      Polgárőr szolgálatvezető: Szőke Zsolt Isztimér Új. 4.

     Polgárőr szolgálatvezető: Sarkament Jácint Isztimér Kossuth u.13 szám alatti lakosok

 

Az egyesület könyvelését, és adminisztratív munkát már húsz éve Fiedler Albertné végzi, aki aktívan közreműködik még többek között a pályázatok megírásában és elszámolásában is.

 Bizonyára a lakosság látta, hogy a tűzoltószertár felújítása folyamatban van. Évek óta pályázunk, így (2002-2010 között) közel 4 millió Ft összeget nyertünk a tűzoltószertár felújítására. (A szertár tetőterében kialakításra kerül egy közösségi helyiség is, amely elsősorban a tűzoltóknak és a település polgárőreinek nyújt megfelelő elhelyezést, de a falu egyéb rendezvényeinek is lehet a jövőbeli helyszíne.)  Ebből támogatásból készült el a szertár felújítási terve, tetőszerkezetének bontása teljes cseréje, tetőtér kialakítása, nyílászáró cseréje, belső szigetelés és faszerkezetek festése, mázolása is.

 Az anyagi lehetősége véges az egyesületnek, hiszen nincs jelenetős bevétele. Tagdíjból és a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból, valamint Önkormányzati és Kisebbségi Önkormányzati támogatásból tartja fenn magát.

 Ebben az évben szeretnénk folytatni a felújítási munkákat, ha lehetséges legkésőbb ősszel a szertár külső vakolását is elvégezni.

A 2011. évben még nem került pályázat kiírásra, de a Megyei Tűzoltó Szövetség tájékoztatása szerint április hónapban ismét lehet pályázni. Tervezzük továbbá a községünkben található temetők kaszálását is, hiszen az Önkormányzat támogatása újabb bevételi forrást jelenthet.

A személyi jövedelemadó 1% átutalásából befolyt támogatások is jelentős bevételt jelentenek az Egyesület részére. Ezért kérjük Isztimér Község lakosságát és az Egyesület szimpatizánsait, hogy a 2010. évi személyi jövedelemadó 1 % szíveskedjenek az

 Isztimér Önkéntes Tűzoltó és Védő Egyesület 8045 Isztimér, Köztársaság út 77.

adószám: 19095107-1-07 részére felajánlani, ezzel is  támogatva a felújítás folytatását.

Tűzoltóink a rendkívüli időjárásból adódó problémák kezelésénél (fakivágás, pincék szivattyúzása) is becsületesen helytálltak és segítettek a lakosságnak.

Kiemelném a lelkes és aktív polgárőrök maroknyi csapatát, akik vigyáznak a település lakosságának biztonságára, vagyonának védelmére körzeti megbízottunk Gaál András rendőr zászlós Úr segítségével. Szeretném a kételyeket eloszlatni, költségtérítést nem kapnak ellenszolgáltatás nélkül végzik a feladatukat munkájuk mellett.

Bízunk benne, hogy mielőbb használatba vehetjük az épületet és megfelelő körülmények között tudjuk tárolni járműveinket, eszközeinket, ruházatunkat, mivel eddig erre nem volt erre lehetőség, mert az épület beázott.

Az Egyesületben végzett hosszantartó és odaadó munkájának elismeréseként rangos elismerésben részesült a múlt évben elhunyt elnökünk.

Posztumusz emlékdíj adományozása:

Néhai Kovács Ferenc volt Isztimér, Jókai u. 21. szám alatti lakosnak az Isztimér Önkéntes Tűzoltó és Védő Egyesület volt elnökének, aki 2010. július 9-én hunyt el, kiemelkedő munkája elismeréseként a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség Vida Pál emlékdíjat adományozott. Emlékét megőrizzük! 

                                          Nemes János ÖTE Elnöke