Nyomtatás

Templom előtti térkövezés

Tájékoztató a Katolikus templom előtti térkövezésről.

Az Isztimér Községért Közalapítvány beruházásában kerül sor a Római katolikus templom előtti terület térkövezésére, teleprendezésére. A munkálatok fedezetét az önkormányzat Angeli József volt alpolgármester fel nem vett tiszteletdíjából biztosítja az alapítvány részére.

Az alapítvány kuratóriumának döntése alapján elvégzendő munkák a következők:
a) Az Isztiméri Katolikus templom és Emlékmű előtti járda térkövezése 58 m hosszúságban, 1,5 m szélességben, valamint a templom Emlékmű felőli sarkáig vezető „mellékjárda” térkövezése 1 m szélességben „Balaton” szürke hullámtérkővel, ehhez kapcsolódóan régi betonjárda elbontása, a törmelék elszállítása, a terület tereprendezése.
b) A járdától a templom bejáratáig vezető terület térkövezése világos szürke Klasszik térkővel, a két szélén 3 sor antracit színű díszítéssel;
c) A templom bejárata előtt süllyesztett vízelvezető rács létesítése a meglévő csapadékvíz elvezető csatornába való bekötéssel;
d) A templom falának tövéhez kavicságy készítése;
e) Az Emlékmű előtti híd felújítása, térkövezése, oldalának terméskővel történő kirakása, fúgázása.

A munkálatok befejezésének végső határideje: 2007. július 15.

A katolikus templom felújítását és díszkivilágítását követően a térkövezés és tereprendezés remélhetőleg tovább növeli a településközpont esztétikai megjelentését.

Isztimér Község Közalapítvány