Nyomtatás

2007. évi kötelező közlemény

KÖZLEMÉNY

Az Isztimér Községért Közalapítvány (adószám: 18496512-1-07, székhely: Isztimér, Köztársaság út 77.)

2007. évi tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai: A közalapítvány induló vagyona 322 e Ft, vállalkozási tevékenységből bevétele nem volt, költségvetési támogatásban nem részesült.

A 2007. évi bevétel 2.406 e Ft, melyből 2.233 e Ft támogatás, 1 e Ft bankkamat, 172 e Ft SZJA 1 %.

A 2007. évi kiadás 2.161 e Ft, melyből 15 e Ft bankköltség, 23 e Ft hirdetési díj, 233 e Ft honlap készítés költsége, 1.890 e Ft értékben térkövezés.

A közhasznú tevékenység 2006. évi eredménye: 245 e Ft. 2007. évben személyi jellegű költségei nem merült fel.

A vezető tisztségviselők az alapítványtól juttatást nem kaptak. Isztimér, 2008. június 11.

Isztimér Községért Közalapítvány
Szabó Gábor elnök

A kiadmány hiteléül: Isztimér, 2008. június 11.

 

2007. évi közhasznúsági jelentés