Nyomtatás

2005. évi kötelező közlemény

KÖZLEMÉNY

Az Isztimér Községért Közalapítvány (adószám: 18496512-1-07, székhely: Isztimér, Köztársaság út 77.)

2005. évi tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai:

Az alapítvány 2005. évi induló vagyona 294 e Ft, vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem volt, közhasznúsági tevékenységének bevétele 192 e Ft, költségvetési támogatásban nem részesült.

A Közalapítvány 2005. évi költsége 34 e Ft, melyből 11 e Ft bankköltség, 23 e Ft hirdetési díj.

A közhasznú tevékenység 2005. évi eredménye: 158 e Ft nyereség.

A Közalapítványnak 2005. évben személyi jellegű költségei nem voltak.

A vezető tisztségviselők az alapítványtól juttatást nem kaptak.

Isztimér, 2006. június 21.

Isztimér Községért Közalapítvány

 

2005. évi Közhasznúsági Jelentés