Nyomtatás

2004. évi kötelező közlemény

KÖZLEMÉNY

Az Isztimér Községért Közalapítvány (adószám: 18496512-1-07, székhely: Isztimér, Köztársaság út 77.)

2004. évi tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az alábbiak szerint teszi közzé.

A Közalapítvány 2004. évben alakult 300 e Ft induló tőkével, vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem volt, közhasznúsági tevékenységének bevétele 1 e Ft bankkamat, költségvetési támogatásban nem részesült.

A Közalapítvány 2004. évi költsége 7 e Ft bankköltség. A közhasznú tevékenység összes ráfordítása 7 e Ft volt.

A közhasznú tevékenység 2004. évi eredménye: - 6 e Ft veszteség.

A Közalapítványnak 2004. évben személyi jellegű költségei nem voltak.

A vezető tisztségviselők az alapítványtól juttatást nem kaptak.

A 2004. évi a Közalapítvány megalakulásának éve volt, tényleges működését még nem tudta megkezdeni.

A szervezet célja Isztimér község kulturális, művészeti és sport tevékenységének támogatása, a település infrastrukturális fejlesztésének elősegítése.

Isztimér, 2005. június 1.

Isztimér Községért Közalapítvány

2004. évi Közhasznúsági Jelentés