Nyomtatás

Önkormányzati hivatali portál

Önkormányzati Hivatali Portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Az Önkormányzati Hivatali Portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A Portál az Önkormányzati ASP rendszert használó helyi önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára lehetőséget biztosít az önkormányzat által kialakított ügyintézési szolgáltatások igénybe vételére, melyet az Isztimér Község Önkormányzata biztosít ügyfelei számára. Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő ügyintézéshez Központi Azonosítási Ügynökön (Ügyfélkapun) keresztüli azonosítás szükséges.

További tájékoztató az alábbi oldalon tekinthető meg:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Nyomtatás

BURSA 2018-2019

KEDVES ISZTIMÉRI FIATALOK!
Isztimér község Önkormányzata csatlakozott a BURSA HUNGARICA pályázathoz.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A felhívás kódja: BURSA-2019-B

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.

Részletek: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica14/

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.

A felhívás kódja: BURSA-2019-A

Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2018. október 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.

 

Részletek: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica13/

Nyomtatás

Álláshírdetés 2018.október

Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal
Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal Isztiméri Kirendeltsége

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű az adóügyi ügyintéző távolléte, legfeljebb 1 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8045 Isztimér, Köztársaság utca 77.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 12. Növény- és talajvédelmi, erdészeti, földművelésügyi feladatkör, 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör, 27. Titkársági feladatkör, 28. Ügyfélszolgálati feladatkör

Ellátandó feladatok:

Adóügyi igazgatási feladatok, a képviselő-testület működésével összefüggő feladatkörök, földművelésügyi feladatok, iktatás és iratkezelés, irattározás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóügyi igazgatási feladatok, önkormányzati helyi adók, gépjárműadó megállapításával, kivetésével, beszedésével kapcsolatos ügyintézés, jogszabályok alkalmazása, adóügyekben döntések előkészítése, az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, a képviselő-testület működésével összefüggő feladatkörök, földművelésügyi feladatok, iktatás és iratkezelés, irattározás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól, Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II. 19.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés, Közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzatnál szerzett adóigazgatási szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet szerinti szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai, nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85 §-a szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jankovicsné Huszár Mónika nyújt, a +36202525377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8044 Kincsesbánya, Kincsesi utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISZ 814-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

 

•         Személyesen: Jankovicsné Huszár Mónika, Fejér megye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi utca 39. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a kinevezési jogkör gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértésével bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.isztimer.hu - 2018. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató 6 hónap próbaidőt köt ki. A döntésről, a pályázók az elbírálást követően írásban, postai úton értesülnek. A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.isztimer.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.