Nyomtatás

Az Egyesületről

Az Isztiméri Ifjúsági Egyesület

Az egyesület vezetősége három tagból áll, jelenlegi elnöke: Pittner Gábor, alelnöke: Obuch Zoltán, a civil szervezet titkára pedig Krupla Ágnes. Tagjainak száma 2002-ben 51 fő volt. Az Isztiméri Ifjúsági Egyesület 1999-ben alakult meg 31 fővel, azzal a nem titkolt céllal, hogy – többek között – Isztimér községben Teleházat alakítson ki és azt hosszú távon üzemeltesse, a község lakóinak Internet-elérésének biztosítására, továbbá egyéb számítástechnikai szolgáltatások igénybevételét tegye lehetővé. Erre a feladatra nyert is az egyesület a Teleház Szövetségtől 2 db komplett számítógépet, faxot, lézernyomtatót, fénymásoltó, modemet, majd a későbbiek folyamán vásároltunk lapscannert, tintasugaras nyomtatót, és 2 db kiadványszerkesztő programot. A Teleház működtetését egészen 2002. december 31-ig külső vállalkozó segítségével – üzemeltetési szerződés – oldottuk meg, 2003. januártól Obuch Zoltán várja a látogatókat a Teleházban és nyújt segítséget nekik, itt az Internet elérés lehetősége biztosított mindenki számára (kedd: 16.00 – 17.30 óráig, péntek: 15.00 – 18.00 óráig) A Teleház és az Ifjúsági Egyesület működését – szinte – teljes egészében Isztimér Önkormányzata és Isztimér Német Kisebbségi Önkormányzata támogatásával oldjuk meg, melyért természetesen hálásak az egyesület vezetői és tagjai egyaránt. Céljai között szerepelt és szerepel is a mai napig, hogy különböző pályázatok benyújtásával tegye könnyebbé a településen megrendezésre kerülő helyi, nagyszabású, illetve nemzetközi rendezvények megszervezését, lebonyolítását. Erre jó példa a minden évben, hagyományosan megrendezésre kerülő Anna-napi búcsú és az ehhez kapcsolódó rendezvények, melyben minden évben tevékenyen részt vállalt és vállal az egyesület. A 2000. évben Isztiméren megrendezésre került egy Millenniumi Labdarúgó Kupa, melyen a szlovákiai Madar, a németországi Krauchenwies, Iszkaszentgyörgy és Isztimér települések labdarúgó csapatai vettek részt. Ennek a tornának a megszervezésében, lebonyolításában is tevékenyen részt vállalt civil szervezetünk. Támogatást nyertünk a rendezvényhez a Megyei Önkormányzattól és annak bizottságaitól, melyek nagyban hozzájárultak a sikeres lebonyolításhoz. Az Egyesület megalakulásakor nagy feladatnak ígérkezett a hagyományőrző néptánccsoport felkarolása, és az egyesület berkein belül való „működtetése”. Ez a feladat is jól indult – edzőtábor Alsómocsoládon, részvétel versenyeken, falunapokon – de sajnos ez a tánccsoport hamarosan feloszlott, és a mai napig nem indult újra. Az Egyesület céljai közé tartozik, hogy pályázatokkal és egyéb más lehetőségekkel támogassa, segítse Isztimér település lakosságának fejlődését és a rendezvények lebonyolítását. A 2003-as évben az Ifjúsági Egyesület készíti és fejleszti Isztimér község saját weblapját is. Ebben az évben már nyertünk pályázaton, a Fejér Megyei Önkormányzattól 40.000.- Ft-ot a működési költségekre. További pályázatokat fogunk benyújtani Regionális szinten, működésre és fejlesztésre egyaránt. A továbbiakban sokkal aktívabban kellene működni a civil szervezetnek, aminek érdekében hamarosan közgyűlést hívunk össze. Mobilitás pályázaton (ez országos pályázat) nyert az Ifjúsági Egyesület 72.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást a 2003. évi működési költségeinek fedezésére. (a pályázott összeg 100.00.- Ft volt), mely nagy segítséget jelent az egyesületnek és a Teleháznak is.

A pályázatot Obuch Zoltán készítette, aki a jövőben is megragad minden pályázati lehetőséget.