Nyomtatás

A kórusról röviden

Jó gyakorlat:

1, Az isztiméri Edelweiss (sváb) Nemzetiségi Dalkör

2. Címük: Isztimér, Turista u. 14. 8045 Vezetőjük: Braun Bernadett Munkahelye: Braun Építőanyag Kereskedő és Szállító KFT Székesfehérvár, Móri u. 102. 8000 M: 06-30-411-5076

3. Mindkét kórus célja a hagyományos helyi és magyarországi sváb, valamint a németországi sváb és német népdalkincs jelkutatása, lejegyzése és megtanulása. Ahogy ők megfogalmazták: ,,A hagyományaink énekelve történő őrzése és továbbadása’’.

4. Az isztiméri Edelweiss Nemzetiségi Dalkör 21 éve alakult Kovács Istvánné vezetésével. Elsődleges célja az volt, hogy régi, helyi gyűjtésű népdalokat elevenítsen fel, melyeket az isztimériek hangszeres kíséret nélkül, hallás után énekeltek, "szájról-szájra" adták tovább a későbbi generációknak. A kórus jelenleg tangóharmonika kísérettel adja elő dalait, melyeket ma már kottából tanulnak meg. Ezek részben isztimériek, részben más magyarországi német dalok. A Dalkör rendszeresen fellép a Fejér Megyei Nemzetiségi Napon, és más községi és azon kívüli rendezvényeken. Középpontban az éneklés szeretete, a német nyelvhez és kultúrához való kötődés áll. Hat évvel ezelőtt felmerült az igény egy fiatalokból álló, részben egyházi ünnepekre is koncentráló kórus megalakítására. Így jött létre az Edelweiss Junior kórus, melyet főleg tízen-huszonéves lányok alkotják. A kórustagok hetente egyszer, pénteken gyűlnek össze, és ilyenkor 2 órahosszat próbálnak, beszélgetnek, stb.

5. A kórusba a falu fiataljai, középkorúak és idősek egyaránt szívesen jönnek énekelni 20-70 éves korig. Járnak ide fiatal lányok, fiúk, idősebb asszonyok és férfiak vegyesen. Nagyszerű hangulatú, összetartó társaság alakult itt az elmúlt 20 év alatt. Házi sütivel, saját borukkal ünneplik meg egymás névnapját a próbák után. Korukat meghazudtolva, szaladva, állva öltöznek át a száguldó buszban két fellépés között, akiknek műtétjük után a betegágyból felkelve első útjuk a dalkörbe vezet, és akik egy emberként mozdultak meg egy kórustag esküvői előkészületeinek alkalmából. Az ifjú menyasszony megérezhette a templomi kórusból és a Polgármesteri Hivatalban felhangzó dalokból, mint árad felé ének formájában a szeretet.

6. Sajnos a tevékenységük tervezésében és kivitelezésében szinte csak magukra számíthatnak. Braun Bernadett, a dalkör vezetője, valamint a tagok maguk gyűjtik a hazánkban fellelhető, és a németországi testvérfalubeliektől beszerezhető dalokat és kottáikat. Maguk tervezik a fellépő ruhákat, és saját költségükön varratják meg. Anyagi segítséget az Isztimér Község Önkormányzatától, az Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzattói valamint a Megyei Önkormányzattól kapnak. Munkájuk értékelését a fellépéseiken a műsoruk után felhangzó tapsokban, a szeretetteljes meghívásokban, és a versenyeken a szakértő zsűrik ítéleteiben kapják meg. Művészetük egyik fontos elismerését jelentette nemrégen a Magyar Rádió MR4 műsorának német nemzetiségi órájában való szereplésük, és az elkészült CD-jük is.

7. Megvalósítási módszerek: hetente az isztiméri kultúrház zongorás termében gyűlnek össze, ahol először bemelegítő, skálázó gyakorlatot tartanak zongora kíséret mellett. A bemelegítés után kiválasztják azoknak a daloknak a kottáit, amelyet aznap gyakorolniuk kell: a legegyszerűbbekkel kezdik, és annyiszor ismétlik el az egyes dalokat, ameddig az már jól szól. Rendszerint többszólamú dalokat adnak elő, ezért szükség szerint az egyes szólamokat külön is elpróbálják. A dalokat tangóharmonika kíséri. Egy fiatal fiú -képzett muzsikus- adja a harmonika kíséretet, megadva a hangszínét, ritmusát a daloknak.

8; 10. Pénzügyi támogatást a helyi, Isztimér Község Önkormányzatától, az Isztiméri Német Kisebbségi önkormányzattól, és a Megyei Önkormányzattól kapnak. Mindez előny és hátrány is annyiban, hogy ez a támogatás igen kevés, szűken fedezi az utazási-, szállásköltségeket, de egyébre -ruhákra, távolabbi utazásra már nem elegendő.

9. A dalköri tevékenység a jól sikerült alkotás sikerélményében, a közösséghez tartozás nagyszerű érzésében ad legtöbbet tagjainak. A mai rohanó, egyre inkább elmagányosodó, az önös érdekekért folyó csatározás világában üdítő világot teremtett a kis dalköri együttes magának: valódi demokratikus, egyenrangúságot öreg és fiatal, férfi és nő, egészséges és beteg, szegény és gazdag között! A dalkör elsősorban mentális emelkedést jelent a tagok számára: itt mindenki jókedvű, tréfálkozik, láthatóan örülnek egymásnak. Ennél többet nem is kívánhatna magának senki: két óra kikapcsolódás a mindennapi taposómalom, nyomasztó megélhetési és munkahelyi problémákból, két óra önfeledt éneklés, a hangok szárnyalásának élvezete, az összetartozás megnyugtató boldogsága. ll. Az elmúlt évek közül talán a 2004. volt a legsikeresebb a dalkör számára. Részt vettek a Fehérvári Németek Napján, Megyei Nemzetiségi Napon. Először léptek fel a Guttamási képviseletében a Tamási Napokon Rábatamásiban. A Pusztavámi Énekkarral közösen kijutottak a Bécsi Erdőbe, ahol osztrák közönség előtt énekelhettek. Felléptek a ,,zene napja Isztiméren’’ c. rendezvényen a helybéli templomban, ami a kórus számára fantasztikus lelki élményt is jelentett. Ebben az évben szerepeltek még a Szlovák Napokon Bakonycsernyén, de amire a legbüszkébbek, hogy az Edelweiss Nemzetiségi Dalkör az Edelweiss Junior Kórussal megnyerték ebben az évben a Móron rendezett minősítő versenyt, aminek eredményeként Bonyhádon az országos minősítő verseny aranyérmét is elhozták! Ezt az évet is, mint mindig, az isztiméri falukarácsonyi műsorral zárták. 2005. május 15-én két fellépésük is volt ugyanazon a napon. Nagytevelen egyházi énekkari találkozón énekeltek délelőtt, és Nemzetiségi Napon Móron délután. A helyi Anna-napi búcsú rendezvényen testvérfalujuk, Krauchenwies küldöttei előtt léptek fel. Októberben Bodajkon a ,,Zene Napján’’, novemberben Környén Márton-nap alkalmából léptek fel. Másodízben szerepeltek a Tamási-napokon Tolnatamásiban. A Junior Kórus fellépett az Idősek Napján Isztiméren, az évet pedig ismét a falukarácsony zárta. 2006. februárban Tarjánban, áprilisban Pákozdon szerepeltek, valamint móri és pusztavámi énekkari találkozókon. Először énekeltek a felújított fehérvárcsurgói kastély kápolnájában az advent alkalmából rendezett koncerten. A Száron megrendezett Nemzetiségi napon is képviselték falujukat, mint ahogy a hagyománnyá lett Tamási Napokon Drávatamásiban. A karácsonyi rendezvényen Isztimér másik énekkarával, a Bakony Népdalkörrel közösen adtak elő egy kánont. 2007-ben is volt nemzetiségi nap Pusztavámon, és falukarácsony, de a legkiemelkedőbb műsort az egyik tagtársuk esküvőjén nyújtotta a kórus a templomban és a polgári szertartáson.

12. Szinte bármely település számára ajánlható megnyilvánulási, önkifejezési forma az együtténeklés. Már szinte minimális hallással rendelkező, zenét, közösségi létet igénylők számára nagyszerű lehetőség a közös élmény teremtésre, az egymásra találásra, egymás jobb megismerésére, segítésére. Csupán egy közösségi hely, egy alkalmas irányító és néhány lelkes alapító ember kell hozzá, egy olyan pozitív mag, amely később képes magához vonzani a többi ember is. Ez a jó gyakorlat, amivel tevékenységük a közösség többi tagjára is kihatott, eredményezte, hogy a faluban új dalkör is létrejött, a nyugdíjas klub is művészi előadásra szánta magát a néptánc területén.