Nyomtatás

Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának felhívása

Landesselbstverwaltungder Ungarndeutschen

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

 

 

Német Lista – a legjobb választás!

 

 

Kedves Honfitársaink!

 

Hosszú évek után a magyarországi németek 2014 tavaszán végre saját jogon juttathatnak képviselőt a Magyar Országgyűlésbe! A Német Lista lehetőség, hogy a német nemzetiség sorsát ne csak pártpolitikai érdekek határozzák meg a magyar parlamentben.

 

A magyarországi németek képviselője minden demokratikus párttal együtt fog működni. Azért fog dolgozni, hogy

 

az oktatásügyben

 • biztosítsák a kétnyelvű és tisztán anyanyelvű oktatás lehető legtöbb iskolában történő bevezetésének anyagi és személyi feltételeit és a többnyelvűség, a kulturális sokszínűség az iskolai élet természetes elemeivé váljanak;
 • a német nemzetiségi óvodák és iskolák, mint jövőnk legfontosabb zálogai a kis településeken is fennmaradjanak;
 • a szakképzésben is bevezetésre kerüljön a kétnyelvű oktatás;
 • a felsőoktatásban megfelelő számú államilag finanszírozott hely és ösztöndíj biztosítsa a nemzetiségi gimnáziumok végzősei számára a szülőföldjükön való tanulás lehetőségét;

a civil társadalom, mint a fejlett polgári demokrácia egyik alappillére

 • megfelelő állami támogatásban részesüljön;
 • a nemzetiségi egyesületek, szervezetek működését kiszámítható normatív támogatás segítse;
 • a szervezetek hosszabb távra tervezhető és igazságosan felosztott program – és projekttámogatásokat kapjanak;
 • a nemzetiségek képviselőinek valós beleszólásuk legyen a döntésekbe;

a nemzetiségi önkormányzatok

 • a települési önkormányzatok egyenrangú partnereivé váljanak;
 • visszakapják együtt döntési és egyetértési jogaikat az oktatás, a kultúra és a pénzügyek területén;
 • kulturális és oktatási intézmények fenntartóivá válhassanak az ehhez szükséges feltételek megteremtése révén;
 • feladataiknak megfelelő támogatásban részesüljenek.

 

 

 

Kedves Honfitársaink!

 

Mi, magyarországi németek évszázadok óta otthon vagyunk a Kárpát-medencében. Magyarország a hazánk. Ezer szállal kötődünk ugyanakkor őseink szülőföldjéhez, a német nyelvű országokhoz is. A testvérvárosi, testvérközségi kapcsolatok, a diákcserék sokasága, anyanyelvünk, kulturális értékeink megőrzéséért végzett munkánk támogatása mind- mind erősítik önazonosságunkat. A német nyelvű országok gazdasági, kulturális és szociális teljesítménye minket is büszkeséggel tölt el, miközben példaként is szolgál számunkra csakúgy, mint anyaországaink európai elkötelezettsége.

 

Nekünk magyarországi németeknek Magyarország a hazánk, de Európa is az otthonunk: A nyelvi és kulturális sokszínűség és az egyenjogúság Európája. A demokratikus értékek Európája. Képviselőnknek ezért

 

 • hazánk európai integrációjának erősítéséért;
 • az általunk lakott régiók európai programok általi támogatásáért;
 • nemzetiségeknek szóló EU támogatási programok kiírásáért is dolgoznia kell.

Közös céljaink megvalósításához az Önök támogatására van szükségünk! Kérjük, vetessék fel magukat németként a nemzetiségi névjegyzékre és támogassák szavazatukkal a magyarországi németek listáját!

 

Budapest, 2013 decemberében

 

Heinek Ottó

elnök