Nyomtatás

2012. március 15 az Óvodában

Március 15.   a Hétpettyes oviban

Az ünnepek nagy jelentőséggel bírnak nem csak az egyén, hanem egy egész ország életében is. Azt hiszem, március 15-e egy olyan ünnep, melynek gondolata, üzenete megdobogtatja minden magyar ember szívét, megörvendezteti minden magyar ember lelkét. Az óvodás gyermekek számára is fontos, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelő módon részesei legyenek nemzeti ünnepeinknek. Ilyenkor tisztelgünk, megemlékezünk régi korok hőseiről. Sajátos módon, korukhoz illően, megteremtve ezzel csíráját a szülőföld, a haza szeretetére. Nekünk, az óvodában dolgozóknak is fontos, hogy az ÜNNEP mindig másabb, különlegesebb nap legyen gyermekeink életében. Már az ünnep előtti hetekben, napokban indul az érzelmi előkészítés, amikor közösen tervezgetjük a „huszárok ünnepét”, amikor nemzeti színbe öltöztetjük a csoportot, majd az óvodát, zászlókat, kokárdákat festünk, ragasztunk, csákót hajtogatunk, és közben a versek, dalok között gyakran mondogatjuk:

”Piros, fehér zöld, ez a magyar föld!”

Ebben az évben az ünnep napján segítségünkre volt Szolga Ferencné, Erzsike néni, aki mesélt a gyerekeknek Petőfiről, Kossuthról, a szabadságharcról. Egy pillanat alatt katonákká lettek óvodásaink és a tábornokokat megválasztva harcoltak a hazáért, a szabadságért.   

 Köszönjük Erzsi néninek a feledhetetlen szép élményt!                                      

    Zsuzsa óvó néni