Nyomtatás

Tájékoztató 2014

Kincsesbányai Közös

Önkormányzati Hivatal

Helyi Választási Iroda Vezetője

8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39.

Tel: 22/418-001, Fax: 22/584-030

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

Tisztelt Választópolgárok!

A 2014. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

 

A köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásának időpontját 2014. október 12. napjára tűzte ki.

 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 2014. augusztus 25-ig értesítő megküldésével tájékoztatja. (Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)115. § (2) bek.)

 

A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bek.)

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

 

-       a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat,

-       a választópolgár bármely választókerületben választható,

-       nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

(A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 1. § (2)-(3) bek.)

 

Helyi önkormányzati képviselők, a polgármester ajánlása, bejelentése, választása

 

Isztimér településen a megválasztható helyi önkormányzati képviselők száma 4 fő

 (ISZTI 25/7/2014. számú HVI határozat).

 

Ajánlás

 

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik

Az ajánlóívre rá kell vezetni:

-   az ajánlást adó választópolgár nevét,

-   személyi azonosítóját,

-   magyarországi lakcímét, valamint

-   az anyja nevét.

 

 

Az ajánlóívet az ajánló választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia.

Ajánlani csak a lakóhely szerinti településen induló egyéni listás jelöltet, polgármester-jelöltet lehet.

 

Egy választópolgár – jelölési fajtánként - több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

 

Az ajánlás nem vonható vissza.

 

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

 

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül – az alábbi kivétellel - a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:

  1. az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  2. a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  3. tömegközlekedési eszközön,
  4. állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  5. felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  6. egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek. (Ve. 122.§ -123. §)

Önkormányzati képviselő ill. polgármester jelöltet ajánlani a hitelesített ajánlóíven 2014. augusztus 25-től – 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet.

Ajánlóív igénylő nyomtatvány (A4 jelű) a www.isztimer.hu honlap „Választás 2014.” menüből letölthető.

A Helyi Választási Iroda vezetője 2014. augusztus 18-án  megállapította az egyéni listás ( a település választópolgárainak 1 %-a, Isztimér településen: 8 fő) valamint a polgármester jelölt (a település választópolgárainak 3%-a, Isztimér településen 24 fő)  állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát. A szükséges érvényes ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15. napi adatai alapján kell megállapítani.
A szükséges érvényes ajánlások száma közzétételre került a www.isztimer.hu honlapon „Választás 2014.” menüben.

Képviselő ill. polgármester jelölt az lesz, akit a Helyi Választási Bizottság – az ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum átadásával bejelentett és a jogszabályoknak megfelelő - jelöltet nyilvántartásba vesz. A jelölt bejelentésére 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig van lehetőség munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között a Helyi Választási Irodában.

 

Szavazás

A 10.000 lakos alatti  település egy választókerületet alkot

  • A helyi önkormányzati képviselőket a választópolgárok un. egyéni listás választási rendszerben választják meg. A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a településen megválasztható képviselők száma (A szavazat akkor is érvényes, ha Ön a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz) A megválasztható képviselők számát a szavazólapon feltüntetik.
  • Isztimér településen a megválasztható képviselők száma: 4 fő Megválasztott képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapták. (Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy a jelöltek közül melyik szerez mandátumot.)
  • A polgármestert közvetlenül választják. A szavazólapon a polgármesterjelöltek neve a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepel. Csak egy jelöltre lehet szavazni. Polgármester az lesz, aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta.
  • A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok a jelölőszervezetek által állított megyei listán választják. A választás tekintetében minden megye egy választókerületet alkot. A listák kisorsolt sorrendben szerepelnek a szavazólapon. A megyei közgyűlés tagjai választásának szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat.

A szavazás 2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén, az értesítőben megjelölt szavazókörben lehet.

Az átjelentkezéssel szavazás szabályai mások, mint az országgyűlési és EP választásokon.

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

-       Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2014. június 23-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-éig tart.

-       Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek valamint az átjelentkezésre irányuló kérelem esetleges visszavonásának legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. [Ve. 307/A. § (2) bekezdés] 

-       Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

-       A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe. (Átjelentkezők számára nem lesz  kijelölt szavazókör)

-       A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2014. október 10-én tartózkodási helyét megszünteti. [Ve. 307/B. § (2) bekezdés]

Mozgóurna iránti kérelem:(szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

-       A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

-       A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második napon (legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig) kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében a választópolgár szerepel vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.

-       A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát.

(Ve. 103. § (1)-(3) bek.)

 

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése: (központi névjegyzéket érintő kérelem)

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

a)  Braille-írással készült értesítő megküldése,

b)  könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,

c)  Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,

d)  akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása – (A választási értesítő tartalmazza, hogy az adott szavazókör akadálymentes-e.)

     (Ve. 88. §)

 

Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88. § d) pontja szerint kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.(Ve. 102. § (3) bek.)

 

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet:

a)  személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy

b)  levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti választási irodához nyújthatja be.

 

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány a honlapról letölthető.

 

A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §]

 

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható.

2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható, valamint politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

 

 

A választásokkal kapcsolatos tájékoztatást Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatalban (8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39.) működő Helyi Választási Iroda munkatársai adnak:

 

Jankovicsné Huszár Mónika HVI vezető  (telefon: 06/22/418-001))

Kovács Ilona          HVI tag        (telefon: 06/22/595-007)

           

 

 

 

Jankovicsné Huszár Mónika                                                                                                                       HVI  vezető