Nyomtatás

Isztimér-Kincsesbánya 2013.09.18. együttes ülés

 

Jegyzőkönyv

 

 

 

 

Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek  2013. szeptember 18-án 16.30 órakor megtartott együttes  üléséről.

 

  

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

                         8045 Isztimér, Köztársaság út 77.

 

Jelen vannak:                     

     Isztimér:             Orbán Tibor Nesztor                       polgármester          

                                 Fiedler Albertné                               képviselő

                                 Krausz Balázs                                 képviselő

 

     Kincsesbánya: Bajkai János                                     polgármester 

                                 Szatzker Csaba                               képviselő

                                 Vadkerti Ferencné                          képviselő

                                 Zsobrákné Balogh Mária               képviselő

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:   

                                 Jankovicsné Huszár Mónika        jegyző

                                 Gömbösné Rostaházi Judit           alpolgármester

                                

 

 

Távol vannak:     Pánczél Sándorné                            alpolgármester (Isztimér)

                          Komáromi József                              képviselő (Isztimér)

        Sashalmi Endre                                  alpolgármester (Kincsesbánya)

        Czövekné Duduma Ildikó                 képviselő (Kincsesbánya)

        Lakatos János                                    képviselő (Kincsesbánya)        

 

      

 

I.

 

 

 Napirend előtti esemény

 

 

Orbán Tibor Nesztor polgármester:

Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel Kincsesbánya részéről 7 fő képviselő közül 4 fő, Isztimér részéről az 5 fő képviselő közül 3 fő jelen van.

Javaslatot terjesztett elő az ülés napirendjére azzal, hogy a meghívóban közölteken kívül 2. napirendként a védőnői szolgálat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtását kellene megtárgyalni, mivel közös fenntartásról van szó.

A javaslatot Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, elfogadta.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta kijelölni Krausz Balázs és Szatzker Csaba képviselőket, mellyel Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyetértett.

 

 

 

 

Napirend:

 

1.)          Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Előadó: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

2.)          A védőnői szolgálat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Előadó: Bajkai János polgármester

 

3.)    Egyebek

 

 

 

 

II.

 

Napirendek tárgyalása

 

1.)       Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Előadó: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

 

 

Jankovicsné Huszár Mónika jegyző:

Tájékoztatta a Testületeket, hogy a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló alapján szükségessé vált a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása a Képviselők részére megküldött előterjesztés szerint, melyet szóban is ismertetett.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, Orbán Tibor Nesztor polgármester szavazásra bocsátotta a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést először Isztimér majd Kincsesbánya képviselői részéről.

 

Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Isztimér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

41/2013. (IX. 18.) számú

határozata

a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal

2013. évi költségvetésének

I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Isztimér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 31.102 e Ft bevételi és 31.102 e Ft kiadási főösszeggel – a csatolt előterjesztés szerinti formában és tartalommal - elfogadta.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

 

 

Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 64/2013. (IX. 18.) KT. számú

határozata

 

a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal

2013. évi költségvetésének

I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 31.102 e Ft bevételi és 31.102 e Ft kiadási főösszeggel – a csatolt előterjesztés szerinti formában és tartalommal - elfogadta.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

 

 

 

 

Jankovicsné Huszár Mónika jegyző:

Szóbeli tájékoztatást adott a közös hivatal költségvetésének teljesítéséről, ami beépül Kincsesbánya Önkormányzat költségvetési rendeletébe. A teljesítés időarányos, kiemelte a dologi és egyéb kiadások alacsony teljesítési százalékát.

Beszélt még arról, hogy az egyéb információhordozók vonatkozásában nem volt kifizetés, mivel működik a nemzeti jogtár, amely ingyenesen elérhető.

 

 

Fiedler Albertné képviselő:

A közlekedési költségtérítésnél is szembetűnően alacsony a teljesítés, mi ennek az oka.

 

Jankovicsné Huszár Mónika jegyző:

Az elhangzott kérdésre válaszolva elmondta, hogy a jegyzői állás helyettesítéssel volt betöltve 4 hónapig, csak a kinevezést követően történt utazási költség kifizetése.

 

Bajkai János polgármester Kincsesbánya:

A béreknél is a jegyzői helyettesítés az oka az alacsonyabb teljesítési %-nak.

 

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Orbán Tibor Nesztor polgármester szavazásra bocsátotta a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítésére vonatkozó előterjesztést először Isztimér majd Kincsesbánya képviselői részéről.

 

Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Isztimér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

42/2013. (IX. 18.) számú

határozata

a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal

2013. évi költségvetésének módosításáról

 

Isztimér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását 31.102 e Ft bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadta:

 

Bevételek:

 • Felügyeleti szervtől kapott támogatás:                                    31.102 e Ft
 • Összesen:                                                                                    31.102 e Ft

Kiadások:

 • Személyi juttatások:                                                                   21.692 e Ft
 • Munkaadókat terhelő járulékok:                                                 5.627 e Ft
 • Dologi kiadások:                                                                           3.783 e Ft
 • Összesen:                                                                                    31.102 e Ft

 

Határidő: azonnal

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 65/2013. (IX. 18.) KT. számú

határozata

 

határozata

a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal

2013. évi költségvetésének módosításáról

 

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását 31.102 e Ft bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadta:

 

Bevételek:

 • Felügyeleti szervtől kapott támogatás:                                    31.102 e Ft
 • Összesen:                                                                                    31.102 e Ft

Kiadások:

 • Személyi juttatások:                                                                   21.692 e Ft
 • Munkaadókat terhelő járulékok:                                                 5.627 e Ft
 • Dologi kiadások:                                                                           3.783 e Ft
 • Összesen:                                                                                    31.102 e Ft

 

Határidő: azonnal

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

 

 

 

 

 

 

2.)    Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

   Előadó: Bajkai János polgármester   

 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve

 

 

 

Bajkai János polgármester:

Részletes ismertetést adott az előterjesztett beszámolóból

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Orbán Tibor Nesztor polgármester szavazásra bocsátotta a védőnői szolgálat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtására vonatkozó előterjesztést először Isztimér majd Kincsesbánya képviselői részéről.

 

 

 

 

Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

43/2013. (IX. 18.) számú

határozata

A védőnői szolgálat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

 

 

 

Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót 4.222 e Ft bevételi és 4.222 e Ft kiadási főösszeggel – a csatolt előterjesztés szerinti formában és tartalommal - elfogadta.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Orbán Tobor Nesztor polgármester

 

 

 

 

 

Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

66/2013. (IX. 18.) KT számú

határozata

A védőnői szolgálat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

 

Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót 4.222 e Ft bevételi és 4.222 e Ft kiadási főösszeggel – a csatolt előterjesztés szerinti formában és tartalommal - elfogadta.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Bajkai János polgármester

 

 

 

 

 

Bajkai János polgármester Kincsesbánya:

Tájékoztatta a Testületeket, hogy a beszámoló kiküldését követően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrizte a védőnői szolgálatot, mindent rendben találtak. Elmondta még, hogy védőnőnket kinevezték Fehérvárcsurgóra helyettesítésre.

 

Orbán Tibor Nesztor polgármester Isztimér:

Isztimér és Kincsesbánya településen is akad feladata bőven a védőnőnek, véleménye szerint Fehérvárcsurgóval együtt ez már sok lesz

 

 

 

3./ Egyéb ügyek

 

 

Bajkai János polgármester:

Mór városházán, a volt kistérségi polgármesterek megbeszélésén elhangzottakról tájékoztatta a jelenlevőket. Felvetődött, hogy ezeken a településeken egységesen kellene kezelni az óvodák rendszerét. Szakmailag egységesek lennének az óvodák, a béreket és a szakmai kiadásokat közös kasszából fizetnék, a települési önkormányzatok tulajdonában lévő épületek felújítását, fejlesztését viszont mindenki a saját maga költségvetése függvényében biztosítaná. Erre vonatkozóan megállapodást kellene kötni Mór város és a volt kistérségi települések között. A cafetéria egységesítése még feladat, véleménye, ha valaki tud és akar egyéb juttatást a dolgozóinak oldja meg külön. A központi orvosi ügyelet működtetésére vonatkozóan igen drága ajánlatot tett a Megyei Kórház, hozzájuk tartozik a Móri Kórház. Ezt az ajánlatot nem fogadták el, sok irreális számadatot tartalmazott, így például az őrző-védő szolgálat 9 millió forintba kerülne.

Szóba került, hogy a pályázaton nyert, és először a Jobb Otthon által használt, majd Móri kórházhoz került 15 személyes kisbuszt visszavenné Mór városa. A járművet minden kistérségi település használhatná, gépjárművezetőt és üzemanyagot kellene biztosítani, előre jelezve az igényt. A gépjármű 5 éves, igen keveset használták.   Elhangzott az a javaslat is, hogy el kellene adni.

 

Fiedler Albertné képviselő:

Egyetértett az értékesítéssel. Meghibásodás esetén a költségek osztódnának? Nem jó a közös tulajdon. Betegszállításnál lehetne talán jól használni.

 

Krausz Balázs képviselő:

Megkérdezte, hogy a közös hivatal költségvetésében szereplő védőszemüveg kié?

 

Jankovicsné Huszár Mónika jegyző:

Törvényi előírás alapján a képernyő előtt munkát végzők részére 2 évente kell védőszemüveget biztosítani, a betervezett összeg 4 köztisztviselő részére biztosít ebben az évben lehetőséget a védőszemüveg vásárláshoz a támogatás igénybevételére, 4 köztisztviselő az elmúlt évben kapott támogatást.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

Napirend utáni esemény

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Orbán Tibor Nesztor polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 

 

 

            Bajkai János                                                                          Orbán Tibor Nesztor

            polgármester                                                                                 polgármester

 

 

 

Jankovicsné Huszár Mónika

jegyző

 

 

 

          Szatzker Csaba                                                                             Krausz Balázs

    jegyzőkönyv hitelesítő                                                                jegyzőkönyv hitelesítő