Nyomtatás

Helyi képviselők száma 2014

 

Helyi Választási Iroda

Vezetője

8045 Isztimér, Köztársaság út 77.

Tel: +36 (22) 595-008 Fax: +36 (22) 595-007

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

            
 
 

Iktatószám: ISZTI 25/7/2014.                 Tárgy: Határozat helyi önkormányzati

                                                                                  képviselő-testület megválasztandó

                                                                                  tagjainak számáról

 

H A T Á R O Z A T

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-a figyelembe vételével Isztimér községben egyéni listás választási rendszerben a képviselők által megszerezhető mandátumok számát 4 főben határozom meg.

Ezen túl a polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.

 

E határozat a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal Isziméri Kirendeltsége (8045 Isztimér, Köztársaság u. 77.) épületének hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.isztimer.hu) kerül közzétételre.

A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 208-209 §-ban foglaltak alapján a Helyi választási Bizottsághoz címzett (8045 Isztimér Köztársaság u. 77.) írásbeli kifogással lehet élni úgy, hogy a megtámadott határozat közzétételétől számított három napon belül megérkezzen a Helyi Választási Irodához. A kifogást a központi névjegyzéken szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes személy és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthatja be.

 

 INDOKOLÁS

 

A Ve. 306. § (2) bekezdése értelmében a Helyi Választási Iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület soron következő általános választáson megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szól 2010. évi L. törvény 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település- egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

 

a.)  100 lakosig 2 fő,

b.)  1.000 lakosig 4 fő,

c.)   5.000 lakosig 6 fő,

d.)  10.000 lakosig 8 fő.

 

Tekintettel arra, hogy Isztimér község 2014. január 1-jei lakosságszáma 949 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A fentiek alapján a 2014. évi általános választásokon megválasztandó képviselő-testületi tagok száma 4 fő.

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja, a benyújtásra vonatkozó előírásokat a Ve. 209. §-a és a 212. §-a tartalmazza.

A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46. § c) pontjának cb) alpontja alapján adtam meg.

 

Jelen határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46.§-ában, 208. §, 212. §-aiban, 306. §-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 210. évi L. törvény 3. §-ában, 4. § b) pontjában foglaltakon alapszik.

 

A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt.

 

 

Isztimér, 2014. február 10.

 

                                                                            Jankovicsné Huszár Mónika

                                                                                        HVI vezető